Nieuws

SodM waarschuwt: verder openen gaskraan kan nog steeds leiden tot instortingen (en zelfs doden)

Sinds de oorlog in Oekraïne gaan er steeds meer stemmen op om de gaskraan in Groningen weer verder open te draaien. Maar het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) waarschuwt: er kleeft nog steeds een veiligheidsrisico aan gaswinning in Groningen. Er zijn volgens het SodM nog minimaal 13.000 huizen die nog moeten worden verstrekt, en dus niet veilig zijn. “Dat betekent dat er nog steeds een te grote kans is dat huizen instorten bij een zware aardbeving, waardoor bewoners gewond kunnen raken en zelfs kunnen komen te overlijden als ze niet tijdig uit hun huis wegkomen.”


Leestijd: 2 minuten

Film Bodem in Beweging donderdag te zien in 2DOC
Film Bodem in Beweging donderdag te zien in 2DOC

Uit een peiling van het Dagblad van het Noorden van afgelopen weekend bleek dat een meerderheid van de Groningers bereid is om de gaskraan verder open te zetten om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas. Liefst 83 procent van de ondervraagde Groningers vindt dat Nederland moet stoppen met de import van Russisch gas. Ruim zes op de tien Groningers zijn van mening dat daarvoor de gaskraan in de eigen provincie verder open mag, tot maximaal 12 miljard kuub per jaar.

Maar het SodM waarschuwt dus dat de situatie in Groningen op dit moment niet veilig genoeg is. “Pas als de gaswinning is afgebouwd en de huizen die dat nodig hebben versterkt zijn, is het in Groningen even veilig als in de rest van Nederland”, zegt Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).  

Nog steeds risico op overlijden als gevolg van instorten huizen

Door de afbouw van de gaswinning uit het Groningen-gasveld, is de kans op zwaardere aardbevingen weliswaar afgenomen maar nog steeds aanwezig. Meer dan 13.000 adressen moeten nog worden versterkt volgens de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Ook uit recente beoordelingen van huizen op basis van door de overheid vastgestelde beoordelingsmethoden volgt dat er nog steeds huizen niet voldoende veilig zijn. Bij een zware aardbeving is de kans groot dat deze huizen instorten, met mogelijk dodelijke slachtoffers tot gevolg.

Gezondheid en kans op overlijden

De SodM wijst er bovendien op dat wonen in een nog niet versterkt huis ook lichamelijke en geestelijke gevolgen heeft. “Naarmate mensen langer moeten wachten op de overheid en in onzekerheid verkeren, kan de stress en de gezondheidsschade verder oplopen”, zo stelt het SodM. Met name bij mensen met meervoudige schade. “Deze mensen ervaren niet alleen een verminderde gezondheid en welzijn, ze hebben een grotere kans op burn-out en geven aan sociaal en fysiek beperkt te zijn. Volgens een voorzichtige schatting van deze onderzoekers overlijden op de langere termijn er 5 of meer mensen per jaar als gevolg van de problematiek.”

Veilig gaswinningsniveau?

In diverse media verscheen het bericht dat 12 miljard kuub per jaar volgens SodM een veilig niveau van gaswinning zou zijn uit het Groningen-gasveld. In februari 2018 heeft SodM inderdaad geadviseerd de gaswinning uit het Groningen-gasveld zo snel als mogelijk af te bouwen naar 12 miljard kuub per jaar. Maar, zo nuanceert het SodM, dat betekent niet dat 12 milajard kuub ook het eindpunt moet zijn: “bij doorgaande gaswinning, ook op een dergelijk lager niveau, zullen de aardbevingsrisico’s weer toenemen.” Bovendien speelt mee dat het SodM bij die inschatting er ook vanuit ging dat de meeste woningen al wel verstevigd zouden zijn.