Nieuws

Steun voor sportclubs: compensatie huren tot en met maart

Het college van B&W wil, vooruitlopend op een nieuw steunpakket vanuit het Rijk, sportclubs tegemoetkomen door nu al, tot eind maart, de huur kwijt te schelden voor niet gebruikte uren. Door corona is er door veel sportverenigingen de afgelopen maanden niet of nauwelijks gebruik gemaakt van de gemeentelijke sportvoorzieningen.


Leestijd: 1 minuut

Start-up Sportdeal.nl haalt 1 miljoen aan groeigeld binnen
Start-up Sportdeal.nl haalt 1 miljoen aan groeigeld binnen

Volgens wethouder sport Inge Jongman hebben sportclubs het moeilijk. De gemeente opende daarom eerder al het corona-Sportloket, waar clubs met financiele problemen zich kunen melden. Daarnaast wordt vanuit het Rijk gewerkt aan een nieuw steunpakket voor de sportsector, een vervolg op de regeling voor gederfde huurinkomsten. Maar daar wil de gemeente niet op wachten, zegt Jonkman.

De gemeente brengt samen met de sportclubs in kaart in hoeverre gebruik is gemaakt van een voorziening, om dit vervolgens in het tarief te verwerken. Het gaat daarbij om maatwerk. Voor de meeste clubs betekent dit dat ze geld terugkrijgen, aldus de gemeente.

De compensatie is van toepassing op de amateurgebruikers van de buiten- en binnensport, zwembaden en ijsbanen. Sport050 gaat alle sportclubs en sportbonden benaderen.