Nieuws

Strijd 800-jarige school in Groningen voor behoud trekt aandacht minister


Leestijd: 3 minuten

De Abt Emo School in Westeremden voelt zich gesteund door minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt in de strijd om het voortbestaan van de school. In de dorpskrant van Westeremden In en om ’t Wiergat reageert zij op het onderwijsplan van de gemeente Loppersum en de schoolbesturen om de plattelandsscholen, waaronder de Abt Emo School, te sluiten.

Van Bijsterveldt pleit in de dorpskrant voor het overeind houden van de leefbaarheid in de Lopster dorpen. Verder wil de minister dat de gemeente Loppersum en de schoolbesturen de ouders van de kinderen bij de onderwijsplannen betrekken. “De minister noemt zaken die de gemeente en de schoolbesturen in hun plannenmakerij zijn vergeten”, zegt Albert Mulder van de ouderraad van de Abt Emo School. “Tot nu toe is er geen aandacht voor de gevolgen voor de leefbaarheid en zijn ouders niet bij de schoolplannen betrokken. Van Bijsterveldt keurt dat duidelijk af. De Abt Emo School voelt zich door de verklaring van de minister gesterkt in de strijd tegen sluiting.”

Leefbaarheid
Volgens de minister getuigt het van ‘realiteitszin’ als schoolbesturen en gemeenten in krimpgebieden blijven zorgen voor goede scholen ‘op een redelijke afstand van de plek waar mensen wonen’. “Wat ik daarbij belangrijk vind, is dat er een goed evenwicht wordt gevonden tussen de leefbaarheid in de dorpen aan de ene kant en de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs aan de andere kant. Een school draagt bij aan de leefbaarheid in een dorp”, aldus Van Bijsterveldt, die laat weten dat het haar en vele andere Nederlanders niet is ontgaan dat Westeremden zich zorgen maakt over het voortbestaan van de Abt Emo School.

In de Westeremder dorpskrant, die deze week verschijnt, zegt de onderwijsminister regels te maken voor goede oplossingen voor het onderwijs op het platteland. “Waar dat nodig is voor de toegankelijkheid, moet het mogelijk zijn om zeer kleine scholen te laten voortbestaan”, zegt Van Bijsterveldt. “Het is echter niet aan mij om een beslissing te nemen over het al dan niet openhouden van een school. Beslissingen over het openhouden of sluiten van een school worden lokaal genomen. Dat geldt ook voor de Abt Emo School en de andere scholen in de gemeente Loppersum. Ik hoop van harte dat ouders, leraren, schoolbestuur en gemeente een goede oplossing vinden om goed en toegankelijk onderwijs aan te bieden in de gemeente Loppersum.”

Draagvlak
De Abt Emo School voelt zich gesteund door de verklaring van de onderwijsminister in de dorpskrant van Westeremden. “De boodschap is dat er draagvlak bij de ouders moet zijn voor de onderwijsplannen”, zegt Mulder van de ouderraad. “Maar dat zijn de gemeente en het schoolbestuur van Marenland tot nu toe vergeten. Ik zie de verklaring van de minister als een pleidooi voor maatwerk. Het dringende advies van Van Bijsterveldt voor Loppersum en Marenland is per dorp samen met ouders kijken wat het beste is. Niet zomaar even alle dorpsscholen in de gemeente sluiten en alle kinderen naar twee of drie grote brede scholen sturen zoals het onderwijsplan in Loppersum nu is.”

Mulder is blij dat Van Bijsterveldt in de dorpskrant van Westeremden nog eens bevestigt dorpsscholen op het platteland waardevol te vinden. “Zij heeft niet voor niets besloten scholen die nog veel kleiner zijn de Abt Emo School open te houden. Zij benadrukt steeds dat het belangrijk is voor de leefbaarheid van het platteland en de menselijke maat dat leerlingen in hun eigen dorp op school kunnen blijven. Het wordt tijd dat de gemeente en de schoolbesturen zich dat ook gaan realiseren.”