Nieuws

Studenten RuG moeten vijf maanden op cijfers wachten


Leestijd: 1 minuut

Een ongeschreven regel op de universiteit is dat een docent resultaten van een toets of een werkstuk zo snel mogelijk, maar maximaal binnen zes weken bekend maakt. De leraar in kwestie beroept zich op zijn eigen werkdruk en de solidariteit jegens medestudenten.De deelcijfers van de tentamens waren al langer bekend, maar de docent wilde de totale eindcijfers van de opdrachten pas openbaren wanneer de hele groep de verslagen die onderdeel van het project uitmaakten had ingeleverd. De snelle studenten raakten echter ongeduldig en drongen er meerdere malen bij hun begeleider op aan de cijfers toch vrij te geven. De kwestie belandde na herhaalde klachten op de tafel van de examencommissie, die zich nu over de affaire buigt.Kamann, die al 25 jaar op de universiteit doceert, gaf het vak ‘industrial economics and organisations’ het afgelopen collegejaar als parttime universitair hoofddocent economie. Vanaf september richt de wetenschapper zich volledig op zijn andere functie als hoogleraar bedrijfskunde. Ongeacht het oordeel van de examencommissie beschouwt de docent het incident als afgehandeld.