Nieuws

Tiny Houses in Groningen - antwoord op woningnood?

In Groningen is een nieuw park met opmerkelijke woningen in gebruik genomen: “Tiny Houses Westpark”. Het is de eerste ‘wijk’ in de stad met uitsluitend kleine huizen.


Leestijd: 2 minuten

Tiny Houses in Groningen - antwoord op woningnood?
Tiny Houses in Groningen - antwoord op woningnood?

In Tiny Houses in Westpark komen in totaal 22 huisjes. Daarvan zijn er nu twaalf bewoond en zijn er nog tien in aanbouw.

Het is een experimentele wijk, waar moet blijken hoe goed het bevalt om aanzienlijk kleiner te wonen dan velen gewend zijn. Omdat er slechts plaats is voor enkele tientallen huisjes is het project op dit moment dus zeker geen antwoord op het probleem van het grote woningtekort.

Een van de eerste gerealiseerde Tiny Houses in Westpark.
Een van de eerste gerealiseerde Tiny Houses in Westpark.

Het belang van het initiatief ligt op dit ogenblik dan ook ergens anders, omdat de bewoners op een duurzamere wijze willen leven. Daarom zijn de ervaringen van de bewoners straks zeker interessant om te kijken of deze manier van wonen navolging verdient. Tiny Houses Westpark (voorheen Lutje Westpark) is een burgerinitiatief dat gesteund werd door de Groningse gemeenteraad.

Foto op Facebook van de plaatsing van een Tiny House in Westpark.
Foto op Facebook van de plaatsing van een Tiny House in Westpark.

Tiny Houses is volgens de initiatiefnemers en volgens de gemeente niet alleen klein wonen met minder spullen, maar staat ook voor een bepaalde manier van leven: duurzamer, met een kleinere footprint. De bewoners leveren een actieve bijdrage aan een beweging die minder belastend is voor natuur en milieu: minder afval, minder gebruik van energie en water.

De bewoners zijn niet alleen blij omdat ze nu zelf een woning hebben, maar ook dat ze nu hun idealen kunnen realiseren. “Onze kernwaarden zijn kleinschalig, sociaal, en een ecologisch verrijkte omgeving met een zo klein mogelijke voetafdruk. We geven gezamenlijk vorm aan de Tiny-wijk met een grote mate van zelfredzaamheid en het gezamenlijk uitvoeren van werkzaamheden. We richten ons op een gezonde balans tussen privé en buurtbelangen.”

Tiny Houses is, de naam zegt het zal, relatief dus maar een zeer klein project.

Maar het is in elk geval een opmerkelijk initiatief. Misschien wordt het voor Groningen nu wel tijd om ook na te denken over veel grootschaliger projecten op het gebied van duurzaam wonen. Zo zijn er elders in Nederland al hoge woontorens, voorzien van veel meer groen, en zo duurzaam mogelijk gebouwd. Dergelijke hoge flats zijn minder “tiny”, maar zetten wel veel meer zoden aan de dijk om op duurzame wijze een oplossing te bieden voor het woningtekort. Dat is overigens niet een zaak van de gemeente Groningen: die heeft geen geld om grote projecten zelf te bouwen. Maar de gemeente Groningen kan wel beleggers en ontwikkelaars inspireren en stimuleren om ook grootschaliger, duurzame woningbouwprojecten te realiseren, in plaats van hoge woontorens waar het door hitte soms niet te harden is.

Meer informatie over het project op de site van Tiny Houses Westpark.

Groene woontoren in Eindhoven
Groene woontoren in Eindhoven