Nieuws

Toukomstpanel verdeelt 100 miljoen over 44 projecten

Het Toukomstpanel, bestaande uit twintig Groningers, heeft 44 projecten geselecteerd die in aanmerking komen voor in totaal 100 miljoen euro. Het panel heeft daarvoor tientallen projecten en honderden ideeën moeten beoordelen.


Leestijd: 1 minuut

Toukomstpanel verdeelt 100 miljoen over 44 projecten
Toukomstpanel verdeelt 100 miljoen over 44 projecten

Toukomst is onderdeel van Nationaal Programma Groningen en een uniek voorbeeld van burgerparticipatie. Niet eerder zijn inwoners zo rechtstreeks en massaal betrokken bij een project van deze omvang en impact: € 100 miljoen investeren in de toekomst van Groningen.

900 ideeën

Het project Toukomst begon met de oproep alle Groningers om ideeën in te sturen voor de toekomst van Groningen. In totaal zijn ruim 900 ideeën ingediend. Dat resulteerde in 59 concrete Toukomstprojecten, waar Groningers vervolgens hun stem op konden uitbrengen. Het laatste woord was uiteindelijk aan het Toukomstpanel: zij hebben een advies geformuleerd over welke projecten het beste bijdragen aan de toekomst van Groningen.

Landschapswerkplaats

Het panel heeft iets meer dan de helft van het totale Toukomstbudget gereserveerd voor twee grote paraplu-projecten. In het project Landschapswerkplaats werken initiatiefnemers, inwoners, provincie, waterschappen, gemeenten en andere organisaties samen aan concrete plannen voor de inrichting van het landschap om leefbaarheid en biodiversiteit te vergroten, en kansen te bieden voor de regionale economie.

Het parapluproject Roemte! is een nieuwe organisatie van een kleine groep professionals die de kennis en ervaring in huis heeft om initiatieven uit te werken, zodat ze financieel gezond en dus toekomstbestendig georganiseerd worden.

Grote en kleine initiatieven

Naast de paraplu-projecten reserveert het panel geld voor een aantal grotere en kleinere projecten. Waaronder Oogst van Groningen: over het lokaal produceren en in lokale winkels en supermarkten verkopen van lokaal voedsel. Ook gaat er onder andere geld naar Nieuw Vakmanschap, over het leren, werken en ondernemen in de maakindustrie voor jongeren.

Veel projecten moeten verder uitgewerkt worden voordat ze echt kunnen beginnen. Het bestuur van Nationaal Programma Groningen buigt zich eerst over het advies. Daarna wordt dit omgevormd tot een programmaplan wat na vele wegen wordt vastgesteld door Provinciale Staten van de provincie Groningen.

In totaal krijgen alle geselecteerde projecten een geldbedrag tussen de 25.000 en zes miljoen euro.