Nieuws

Twitter-gedrag Groningse BBB-gedeputeerde leidt opnieuw tot vragen

De Groningse BBB-gedeputeerde Henk Emmens heeft via Twitter zijn steun betuigd aan een Tweet van de extreme boeren-actiegroep Farmers Defense Force. Deze radicale groepering bestempelt een beslissing waar ze het niet mee eens zijn als “hoogverraad”. De Groningse gedeputeerde blijkt deze Tweet te hebben geliked. Dat is opmerkelijk omdat Emmens eerder had beloofd als gedeputeerde voorzichtig om te gaan met sociale media. Het gedrag van de gedeputeerde heeft voor verbazing geleid binnen Provinciale Staten.


Leestijd: 2 minuten

De Statenfracties van D66, GroenLinks en de SP hebben de kwestie aan de orde gesteld middels schriftelijke vragen, en willen van het College van Gedeputeerde Staten weten of zij op de hoogte is van de post van Farmers Defence Force op LinkedIn, die interessant gevonden wordt door gedeputeerde Emmens. In deze post wordt gesproken over “hoogverraad” met betrekking tot de verstrekking van Europese (landbouw) subsidies.

Zeker in deze mei-dagen, waarin de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, zijn er mensen die grote moeite hebben met het gebruik van het woord “hoogverraad” om beslissingen van organisaties waarmee je het niet eens bent in diskrediet te brengen. De Groningse gedeputeerde denkt daar duidelijk anders over, want die vindt die kwalificatie juist “interessant”, gezien zijn like.

Voor de installatie van het huidige College op 5 juli 2023 hadden de Staten van de provincie Groningen nog een sessie gehad met de kandidaat- gedeputeerde Emmens m.b.t. zijn gedrag op toen nog Twitter. Dit omdat hij eerder uitingen had gedaan op Twitter, waarbij hij de betrouwbaarheid van politici en bestuurders in twijfel trok. Mensen waarmee hij nu moet samenwerken.

Emmens had toen aangegeven zijn persoonlijke mening goed te kunnen parkeren en te scheiden van zijn functie als gedeputeerde. Hij had in die sessie beloofd te willen spreken op een wijze die polarisatie tegengaat. Hij nam toen afstand van zijn Twittergedrag en zei toe dat dit niet past bij een gedeputeerde.

Fractievoorzitters van drie partijen, Paula Benjamins-van Oudheusden (D66), Nadja Siersema-Orsel (GroenLinks) en Agnes Bakker (SP), hebben laten weten verbaasd te zijn dat de gedeputeerde, binnen een jaar na aanvang van de functie, een social media post liket die echter weer dezelfde vragen weer oproept.

Zij vragen nu om opheldering over het standpunt van gedeputeerde Emmens m.b.t. de inhoud van de post van Farmers Defence Force en in hoeverre zijn sympathie er voor ook wordt gedeeld door de andere leden van het college van Gedeputeerde Staten.