Nieuws

UMCG: sluiting kinderhartcentrum kan kinderlevens kosten

De voorgenomen sluiting van het kinderhartcentrum van het UMCG kan kinderlevens kosten. Dan gaat het niet alleen om patiënten met een aangeboren hartafwijking, maar ook om kinderen die in acuut levensgevaar zijn door verdrinking of een ongeluk. Een hartlongmachine kan dan het leven redden, maar sluiting van het centrum betekent ook dat de expertise om zo’n machine in te zetten, uit Groningen verdwijnt.


Leestijd: 2 minuten

De minister van Volksgezondheid heeft in december aangekondigd het kinderhartcentrum van het UMCG te willen sluiting, en de zorg te willen concentreren in Utrecht en Rotterdam. Dit tot verbazing en ongenoegen van het UMCG. 

In een pleidooi om het centrum in Groningen open te houden, wijst het UMCG erop dat sluiting van het centrum levens kan kosten. Omdat de expertise om de hartlongmachine te gebruiken uit Groningen verdwijnt, zijn ernstig zieke of ernstig gewonde kinderen aangewezen op Utrecht of Rotterdam. Het UMCG wijst erop dat het Mobiel Medisch Team (de traumaheli) jaarlijks ongeveer 250 acuut ernstig zieke of ernstig gewonde kinderen vervoert, waarvan het merendeel naar Groningen gaat.

Sluiting zou betekenen dat deze kinderen dan naar Utrecht of Rotterdam moeten worden gebracht. “Utrecht is vijftig minuten vliegen en anderhalf tot twee uur rijden. Rotterdam is zelfs tachtig minuten vliegen en in de meest gunstige omstandigheden tweeëneenhalf uur rijden", zegt het UMCG. Tijdens het vervoer zijn de mogelijkheden om de patiënt te behandelen beperkt. Dit gaat dit ten koste van de kans op overleving en zal eveneens mogelijk leiden tot onnodig verlies van kinderleven

Volgens het UMCG ontbrak het besluit om de kinderhartzorg weg te halen uit Groningen aan onderbouwing en inhoudelijke uitleg. Met de kwaliteit van ‘Groningen’ heeft het niets te maken: de minister heeft aangegeven dat er op basis van kwaliteit geen onderscheid is te maken tussen de vier umc's. Ook lijkt de ‘levensloopaanpak’ niet meegenomen in de besluitvorming. In het UMCG worden, in tegenstelling tot sommige andere centra, kinderen én volwassenen onder één dak behandeld.

Sterftecijfer 0 procent

Het UMCG benadrukt dat, ondanks berichten in de media, het sterftecijfer in Groningen 0 procent is. "In het UMCG is er in 2021 geen enkele baby gestorven bij een complexe hartoperatie." De andere kinderhartcentra hebben hun sterftecijfers over 2021 nog niet bekendgemaakt. In 2020 heeft het UMCG meerdere pasgeborenen geopereerd die om verschillende redenen een zeer kleine overlevingskans hadden. "Wij deden en doen álles wat in onze mogelijkheden ligt om baby’s een kans te geven, hoe klein die kans ook is", verklaart het ziekenhuis. "Daardoor zijn er in 2020 meer pasgeborenen overleden na een operatie." Van de oudere kinderen zijn de sterftecijfers van alle centra vergelijkbaar.

De impact voor patiënten in Noord-Nederland is enorm

Ontzettend veel patiënten reageerden geschrokken en boos over de concentratie van alle kinderhartzorg in de Randstad, zo zegt het UMCG. Een door de moeder van een patiëntje gestarte petitie is inmiddels meer dan 256.000 keer ondertekend.