Nieuws

Vernieuwde Grote Markt steeds dichterbij

Wie de Grote Markt op komt, ziet: hier wordt gewerkt. Dat begon afgelopen september al, en dat zal dit hele jaar nog zo blijven. Fase voor fase komen er nieuwe steentjes, bomen, waterelementen, kabels en leidingen. Dat is soms even afstappen of omlopen, maar het is allemaal voor een goed doel: de vernieuwde Grote Markt. We spraken Lisa Spliet, communicatieadviseur bij de gemeente Groningen, over wat er al gebeurd is en wat er nog gaat gebeuren.


Leestijd: 3 minuten

Noordkant Grote Markt gaat op de schop; ruim twee maanden geen doorgaand verkeer
Noordkant Grote Markt gaat op de schop; ruim twee maanden geen doorgaand verkeer

Wat is er al gedaan?

“We hebben al heel wat werk verricht op de Grote Markt. Op een groot deel van het plein ligt inmiddels al de nieuwe roodkeurige bestrating. Ook is een groot deel van de kabels en leidingen vervangen, hebben we het asfalt voor een groot deel verwijderd en is er al veel archeologisch onderzoek gedaan. Daarnaast hebben we een paar weken geleden een grote mijlpaal bereikt: toen is de eerste boom op de Grote Markt geplaatst.”

Wat staat er de komende maanden te gebeuren?

“We zijn nu aan het werk op het Waagplein en op het stuk langs de gevel aan de oostkant van de Grote Markt. Daar zijn we waarschijnlijk deze maand klaar. Daarna is de Noordzijde van de Grote Markt aan de beurt. Op de plek van de waterpartij en de bomengroep moeten we dieper de grond in. Bij de waterpartij komt een put van 8 bij 3,5 vierkante meter. Daar is dus een behoorlijk gat voor nodig.”

Hebben die werkzaamheden veel invloed op ondernemers en bezoekers?

“Werkzaamheden hebben altijd effect op de omgeving, maar we hebben geprobeerd om dit zo beperkt mogelijk te houden. Zo hebben we de planning van de werkzaamheden opgedeeld in verschillende fases, zodat niet het hele plein in een keer is afgezet. Daarnaast zijn de werkzaamheden voor de terrassen van de ondernemers zoveel mogelijk klaar voordat het terrasseizoen weer begint. En verder heeft de aannemer veel contact met de ondernemers, zodat ze goed op de hoogte zijn van wanneer de werkzaamheden voor hun deur plaatsvinden.”

Hoe gaat de samenwerking met ondernemers in dit proces?

“Dat gaat goed. Grote plannen leveren toch altijd wat spanning op, maar alles is steeds in goed overleg met ondernemers en omwonenden gegaan. Deze gesprekken vinden al plaats sinds we zijn begonnen met de plannen voor de Grote Markt. Daarnaast is er elke zes weken een bijeenkomst met de klankbordgroep, waar onder andere de Groningen City Club (GCC), ondernemers, bewoners en de aannemer in zitten. Dan kijken we terug en vooruit op de werkzaamheden, en nemen we mee wat er eventueel beter kan.”

Gaat er veel veranderen voor ondernemers?

“Ze komen in elk geval straks aan een veel aantrekkelijker plein te liggen. En met ondernemers hebben we ook veel gesprekken gevoerd om de uitstraling van bijvoorbeeld de terrassen te verbeteren, zoals de omvang, de meubels en de kleur van de parasols. Met de standplaatshouders zoals de ijskraam en de poffertjeskraam zijn we nog in gesprek over de plek en vorm waarop ze terugkomen.”

Wanneer is de Grote Markt helemaal af?

“We verwachten eind 2023 klaar te zijn met het grootste deel van de werkzaamheden. Uiteraard kunnen we geen garantie voor geven. Als er bijvoorbeeld grote archeologische vondsten worden gedaan, moeten die veilig worden gesteld en onderzocht worden. We gaan ervanuit dat het plein in elk geval in het voorjaar van 2024 weer volledig gebruikt kan worden. Dit zullen we dan ook nog met de stad gaan vieren.”

Is dat een reden om de binnenstad te mijden?

“Absoluut niet. Er is straks juist weer van alles te doen. De mei-kermis komt er weer aan en het terrasseizoen gaat bijna van start. En naast de Grote Markt zijn er natuurlijk ook veel andere mooie plekken in de binnenstad, zoals het pleintje bij het Akerkhof, de Nieuwe Markt en de verlaagde kades bij de Kattenbrug. Ook zijn we bijna klaar met het pleintje voor Academie Minerva en het terrassengebied bij het Kattendiep. Dit worden ook mooie groene verblijfsplekken, dus reden genoeg om de binnenstad juist te bezoeken.”

Dit verhaal staat ook in de pas verschenen Cityscoop, het blad van de Groningen City Club.