Nieuws

'Vernieuwing Grote Markt met spectaculair Groninger Forum cruciaal voor Groningen'


Leestijd: 4 minuten

Eindelijk heeft de Groningse PvdA nu een raadslid dat eens enthousiast alle voordelen van de Grote Markt-plannen op een rij zet. Want tot op heden was de PvdA niet zo actief in het schrijven van blogs, waardoor vooral tegenstanders van de Grote Markt-plannen aan het woord leken. Maar met Roeland van der Schaaf heeft de PvdA nu een raadslid dat met enig vuur en passie onder woorden wil brengen waarom de plannen volgens zijn fractie zo goed zijn voor Groningen, net zo als indertijd de plannen van het Groninger Museum. Van der Schaaf:

"De stad heeft weer een belangrijke stap gezet in het project Grote Markt Oostzijde. Afgelopen vrijdag presenteerde het college van B&W een sluitende grondexploitatie. Zoals afgesproken en beloofd is er geen extra gemeenschapsgeld nodig om dit voor de stad zo cruciale project mogelijk te maken. Een uitstekende prestatie en een doorbraak in het proces. Een geweldige binnenkomer voor wethouder Ton Schroor waarvoor hij zijn collega Frank de Vries dankbaar mag zijn.

Dankzij dit plan krijgen we een intiemere Grote Markt, een verbeterde en gezellige “achterkant” van de Poelestraat, een nieuw stadsplein en een spectaculair publiek gebouw in de vorm van het Forum. Een goede zaak want de huidige oostwand is bepaald geen pareltje. Aan de achterkant daarvan kan zelfs gesproken van een rotte kies in de stad. De nieuwe plannen zorgen voor een enorme investering in de binnenstad. Vanuit de overheid én de markt. En dat is in deze tijden van crisis een flinke opsteker. De economische betekenis voor de stad op lange termijn is groot: meer werkgelegenheid, meer bezoek, meer bestedingen. Maar het gaat om meer dan economie alleen. Een aantrekkelijker binnenstad is voor elke Stadjer die er komt, een aanwinst. Voor de PvdA vinden we het bovendien belangrijk dat met de komst van het Forum er een grote niet-commerciële publiekstrekker bij komt. De binnenstad moet meer zijn dan een grote koopgoot.

Met het wegwerken van het tekort op de grondexploitatie is dus een belangrijke stap gezet. Interessant is om te kijken hoe de tegenstanders hier op reageren. Het CDA trok vlak voor de verkiezingen haar steun voor het Forum plotseling in. Jarenlang waren de Chiristen-Democraten voorstander van het plan. Het feit dat er in januari nog een tekort van ruim een miljoen op de grondexploitatie was, was de oorzaak voor de ommezwaai. Een opmerkelijke draai die duidelijk moest maken dat ook het CDA zich afzette tegen de linkse coalitie. Nu met het nieuwe voorstel het tekort is verdwenen, zou het logisch zijn dat het CDA zich weer in het kamp van de voorstanders schaart. Maar als we de weblog van Jan Seton lezen, is dat (nog) niet het geval. Er gaat volgens het CDA toch extra geld naar het Forum omdat het parkeerbedrijf een extra risicovoorziening moet treffen. Opmerkelijk. Het CDA is toch ook voorstander van het op een behoedzame wijze runnen van het parkeerbedrijf? Dit is geen extra gemeentelijk geld voor het forum, dit is risicomanagement zoals het hoort en bovendien gefinancierd conform de wens van de raad. Het lijkt er meer op dat men op zoek is naar een stok om de hond te slaan. Een tweede draai van het CDA in dit dossier lijkt aanstaande. En wie twee keer naar rechts draait, kijkt uiteindelijk achteruit.

Het plan voor de Oostzijde, en dan vooral het Forum, was zoals gezegd een groot thema bij de gemeenteraadsverkiezingen. De partijen die de plannen steunden haalden 25 van de 39 raadszetels. Het plan met het Forum was ook in 2005 reeds onderwerp van een referendum. Dat referendum was ongeldig omdat de tegenstanders onvoldoende kiezers op de been wisten te brengen. Maar dat is niet het enige. Het hele planproces is een aaneenrijging van burgerparticipatie. De stedenbouwkundige opzet, het idee voor het Forum en de keuze voor het ontwerp zijn directe resultaten van dit intensieve participatieproces. Deze feiten worden nogal eens vergeten en verdraaid door de tegenstanders van de plannen voor de Oostzijde.

De Stadspartij maakt het in haar tegenstand nu wel heel bont. Nu de grondexploitatie sluitend is, richt de partij haar pijlen op de Provinciale Staten. De Staten moeten van Prummel cs. de schriftelijke toezegging van Gedeputeerde Staten om 35 miljoen aan dit project toe te kennen, intrekken. Deze 35 miljoen komen uit het Ruimtelijk Economisch Programma: onderdeel van het compensatiepakket voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Er zijn binnen het REP strikte voorwaarden voor de besteding van het geld. De 35 miljoen kunnen niet zomaar elders voor andere doelstellingen worden ingezet. Wanneer de Stadspartij haar zin krijgt gaat het geld gewoon terug naar Den Haag en heeft Groningen het nakijken. Prummel verkwanselt de belangen van de stad. En dat noemt zich Stadspartij. Een aanfluiting. Partij voor Stilstand en Achteruitgang is een betere naam.
Kritisch
De PvdA was en is voorstander van het plan Grote Markt Oostzijde. Juist omdat we het plan en het Forum een warm hart toedragen blijven we het proces kritisch volgen, maar wel constructief. De financiering, de bouw, het Forum-concept, allemaal zaken waar we het college op de huid blijven zitten. Want de stad verdient het Forum."

Roeland van der Schaaf
Raadslid PvdA

www.dsg.nl