Nieuws

Waddenvereniging waarschuwt tegen versoepeling loodsplicht


Leestijd: 1 minuut

In de toekomst zouden vrachtschepen korter dan negentig meter zonder loods de Waddenzee over mogen varen. Nu is de maximumlengte zestig meter. Volgens de waddenvereniging betekent dit een toename van de kans op ongelukken in de drukke vaargeulen van Harlingen en Delfzijl naar de Noordzee. ,,Het is een moeilijk bevaarbaar gebied met continu veranderende vaargeulen. Een loods kent die goed’’, zegt R. Terpstra van de Waddenvereniging.Volgens de Waddenvereniging staat de voorgetelde versoepeling haaks op de voorstellen van Nederland, Denemarken en Duitsland om het waddengebied tot ‘bijzonder gevoelig natuurgebied’ te verklaren. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zegt in een reactie dat de veiligheid op de Waddenzee niet in gevaar komt door deze maatregel, omdat er genoeg voorzorgsmaatregelen worden genomen. Uitgebreide internationale regelgeving en recente technologische ontwikkelingen in de scheepvaart maken de versoepeling van de loodsplicht mogelijk, aldus het ministerie.