Nieuws

Zoeff…Straks in een uur van Groningen naar Amsterdam over nieuwe Lelylijn - Wat zijn de gevolgen?

Er begint in politiek Den Haag steeds meer draagvlak te komen voor een onderzoek naar de haalbaarheid van de Lelylijn: een zeer snelle treinverbinding. Daartoe zal een nieuwe spoorverbinding tussen Lelystad en Groningen moeten worden aangelegd. Door het aanleggen van de Lelylijn kan de reistijd tussen het Noorden en de Randstad met een uur worden teruggebracht. Zo’n verbinding zal ingrijpende gevolgen krijgen voor de economie van Groningen.


Leestijd: 2 minuten

Inwoners Groningen, Friesland en Drenthe kunnen meepraten over plannen Lelylijn
Inwoners Groningen, Friesland en Drenthe kunnen meepraten over plannen Lelylijn

Maandag 25 november komt er in de Tweede Kamer een motie in stemming waarin de indieners CDA, D66, ChristenUnie en VVD de regering vragen om een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid van een nieuwe spoorverbinding, de Lelylijn.

De Lelylijn is een voorgestelde Nederlandse spoorverbinding tussen Lelystad en Groningen met in elk geval stations in Emmeloord, Heerenveen en Drachten. De voorgestelde spoorlijn is vernoemd naar Cornelis Lely. Het plan lijkt sterk op het plan voor de Zuiderzeelijn, dat in 2007 werd geannuleerd.

Het is zeer opmerkelijk dat er in de Tweede Kamer weer belangstelling is voor de Lelylijn. Dat heeft mogelijk te maken met het feit dat het te druk aan het worden is op het spoor bij Zwolle. Bovendien willen Kamerleden snellere treinverbindingen in heel Europa, als alternatief voor het vliegen. En daar hoort dan ook een snelle verbinding tussen de Randstad en Groningen bij, die dan doorgetrokken zou kunnen worden naar Hamburg en Berlijn.

Ook president-directeur Roger van Boxtel is groot voorstander van een aparte Lelylijn, met de aanleg waarvan miljarden zijn  gemoeid. De Lelylijn levert een veel grotere treinwinst op dan verbeteringen aan de Hanzelijn, die, zoals deze week bekend werd, een tijdwinst van slechts 4 minuten zullen opleveren.

Gevolgen voor Groningen

De gevolgen voor Groningen van de aanleg van zo’n lijn zijn enorm. Het betekent dat Groningen dan minder perifeer komt te liggen, dus geen uithoek meer is in Nederland. Het zal aantrekkelijker worden voor kantoren om zich rond het Hoofdstation te vestigen. En mensen die in de Randstad werken, kunnen in Groningen blijven wonen.

Cruciaal is ook dat Groningen straks dankzij een Lelylijn, die naar Duitsland kan worden doorgetrokken, deel uitmaakt van een Europees netwerk. Al heeft het feit dat Groningen nu een relatief afgelegen stad is geweest, ook altijd wel gezorgd voor inspiratie om als stad zichtbaar te blijven, bijvoorbeeld door de bouw van Groninger Museum en het Groninger Forum: “splendid isolation”.

En een nieuwe Lelylijn heeft dus veel voordelen. Maar zou er ook weer niet voor moeten zorgen dat Groningen een Tweede Randstad wordt, want dan bijten we onszelf in de staart.