Nieuws

Zo'n 10.000 Groningers moeten langer wachten op duidelijkheid extra geld

Meer dan tienduizend Groningers moeten langer wachten op duidelijkheid over hun immateriële schadevergoeding. Het was de bedoeling dat ze eind november zouden horen of ze (extra) geld zouden krijgen. Dat wordt een aantal maanden later, uiterlijk eind maart volgend jaar, zo meldt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).


Leestijd: 1 minuut

Eerder dit jaar werd bekend dat de regeling voor immateriële schade wordt verruimd. Dat houdt onder andere in dat iedereen binnen een gezin dezelfde vergoeding krijgt. Bovendien krijgen Groningers die te maken hebben gehad met sloop en nieuwbouw automatisch de hoogste vergoeding van 5.000 euro.

Door de verruiming, die met terugwerkende kracht wordt ingevoerd, moest het IMG van zo’n 70.000 Groningers, die eerder al een aanvraag hadden gedaan, bekijken of ze alsnog recht hebben op een (aanvullende) financiële vergoeding.  

Volgens het IMG is op dit moment ruim 85 procent van die dossiers opnieuw onder de loep genomen. Naar aanleiding daarvan is aan ruim 17.000 aanvragers voor in totaal 39 miljoen euro aan (aanvullende) vergoeding uitgekeerd. Het IMG zegt uiterlijk eind maart de resterende dossiers te hebben bekeken. Iedereen die tot deze laatste groep behoort, krijgt daarover uiterlijk half december een brief van het IMG.

Mensen die nog geen aanvraag hebben gedaan, maar dat wel willen doen, zullen nog even geduld moeten hebben. Het IMG hoopt in december te kunnen laten weten wanneer dat weer kan.