Sport

FC Groningen zet nog nadrukkelijker in op maatschappelijke positie

FC Groningen gaat met de voetbalbond KNVB een samenwerking aan omtrent de FC Groningen Scholentour. Middels deze tour wordt al twee seizoenen een gratis gymles verzorgd aan de kinderen in de groepen 5 en 6 van basisscholen in de provincie Groningen. Dit wordt nu uitgebreid.


Leestijd: 1 minuut

FC Groningen zet nog nadrukkelijker in op maatschappelijke positie
FC Groningen zet nog nadrukkelijker in op maatschappelijke positie

De KNVB gaat samen met FC Groningen kinderen enthousiasmeren om vervolgens structureel te sporten bij lokale verenigingen. Het streven van FC Groningen is om alle basisschoolkinderen in de provincie minimaal één keer per jaar een gymles te geven. In haar beleidsplan ‘Samen naar de Grote Markt’ heeft de FC aangegeven bewegingsarmoede te willen tegengaan in haar verzorgingsgebied. De FC Groningen Scholentour is één van de programma’s die hieraan invulling geeft.

De KNVB heeft veelvuldig contact met de lokale voetbalverenigingen en gaat ondersteuning bieden aan FC Groningen zodat potentieel nieuwe leden die vanuit de FC Groningen Scholentour zijn geënthousiasmeerd om te gaan sporten, goed worden ontvangen door de lokale verenigingen. FC Groningen gaat vanaf augustus ongeveer 250 basisscholen weer benaderen om zich aan te melden voor de gymlessen. Inmiddels zijn de eerste scholen al geïnformeerd. (Foto: bron FC Groningen)