Wonen

Aantal bomen Groningen in 2021 gegroeid met 1600

De gemeente Groningen heeft vorig jaar meer bomen geplant dan gekapt. Dat blijkt uit de bomenbalans 2021. Het gaat om 1600 bomen die er per saldo bij zijn gekomen. Wethouder Glimina Chakor: “In het coalitieakkoord hebben we afgesproken om te vergroenen. Meer, beter en bereikbaar groen, en dat zien we nu ook terug in de cijfers.”


Leestijd: < 1 minuut

Alles over natuur: nieuwe wandelroute (voor kinderen) door Noorderplanstoen
Alles over natuur: nieuwe wandelroute (voor kinderen) door Noorderplanstoen

Dat er meer bomen zijn geplant dan gekapt, heeft onder andere te maken met nieuw beleid. Bomen die onder andere bij nieuwbouw moeten wijken, worden één op één vervangen. Daarbij kijken we ook naar de grootte van de boomkroon. Dus als er grotere bomen verwijderd worden, komen er ook grote bomen voor terug. Daarnaast heeft het college extra geld vrijgemaakt voor herplant op plekken waar bomen in het verleden zijn verdwenen als gevolg van ziektes en stormschade. Dit gaat om ongeveer 900 bomen.