Wonen

‘Alle commotie rond Grote Markt in Groningen eigenlijk onbegrijpelijk’

De redactrice Janny Rodermond van het blad De Architect, vindt alle commotie rond de Nieuwe Noordzijde wat onbegrijpelijk. Ze zei dat tijdens een lezing dinsdagavond over de plannen in het Kruithuis. Hieronder enkele passages uit haar betoog. Toch heeft ze wel begrip voor kritiek van tegenstanders.


Leestijd: 3 minuten

‘Zelf ben ik niet per definitie voor- of tegenstander van de plannen. Ik heb wel een zekere waardering voor de architectuur van de noordwand. Al was het maar omdat ze getuigt van het na-oorlogse optimisme over de toekomst van de stad. Een getuigenis die met de sloop van het door Vegter ontworpen stadskantoor al bijna weg gevaagd is. Bovendien houd ik wel van de stugheid en nuchterheid van deze architectuur. Maar dat is niet meer dan een kwestie van smaak. Een vindingrijk team zal er vast wel in slagen om de noordwand zodanig te renoveren, dat ze weer een tijdje mee kan. Ik ben ook niet per se voor of tegen een parkeergarage onder de Grote Markt. Er zijn talloze voorbeelden van middelgrote steden, waar het centrale plein onderkelderd is en de wanden gerenoveerd of gerestaureerd zijn. Inmiddels is het de normaalste gang van zaken om de meest representatieve stedelijke ruimte zowel eer aan te doen als bereikbaar te makenEerlijk gezegd begrijp ik daarom ook niet waarom er zoveel commotie is over dit plan. Ik ben ook niet per se voor of tegen een parkeergarage onder de Grote Markt. Er zijn talloze voorbeelden van middelgrote steden, waar het centrale plein onderkelderd is en de wanden gerenoveerd of gerestaureerd zijn. Inmiddels is het de normaalste gang van zaken om de meest representatieve stedelijke ruimte zowel eer aan te doen als bereikbaar te makenNiet protesteren als er op het plein gebouwd wordt, maar wel massaal protesteren als er onder de Grote Markt gebouwd wordt. Dat lijkt me nogal inconsequent. Bovendien betrekt het voorliggende plan het Martinikerkhof bij de Grote Markt en wordt er een nieuw plein toegevoegd, het Stalplein. Daarmee wordt de aaneenschakeling van stedelijke ruimtes alleen maar verrijkt. Hoe dat kan werken is onder andere te zien in Tilburg, een veel minder begenadigde stad, waar Jo Coenen ook al jaren aan werkt.Zo op het eerste gezicht is het nogal merkwaardig dat de progressieve Groningers zo te hoop lopen tegen een plan voor een ingreep, die overal elders met instemming begroet zou zijn. Wat is er immers fijner dan met de auto het centrum van de stad te kunnen bereiken?Wat me echter doet twijfelen is dat ik ook van de zijde van de gemeente geen overtuigende argumenten heb kunnen vinden. Natuurlijk is het prettig als Multivastgoed flink wil investeren. Maar het plan zet vrij eenzijdig in op de toevoeging van grootschalige winkelformules. Het biedt nog geen zicht op het vebreden van het culturele aanbod, ook een van de speerpunten van het binnenstadsbeleid.Het centrum zal zich in de toekomst moeten verbijzonderen ten opzichte van eventuele nevencentra of ten opzichte van Assen en Leeuwarden. Dit plan overtuigt daarbij niet direct vanwege de eenzijdige inzet.Bovendien is het in strijd met een van de speerpunten van het beleid: het ontwikkelen van een hoogwaardig netwerk van openbaar vervoer.Kortom, het plan roept de vraag op welke mix aan functies het meest gewenst is voor het centrum van Groningen. Nu lijkt alsof de gemeente de regie over de stad uit handen gegeven heeft. Daarom is de vraag wie de macht heeft in de stad uitermate actueel. Mijn indruk is dat referendum in de eerste plaats betrekking heeft op deze vraag. Daarom is de betrokkenheid van de burgers terecht heel groot