Wonen

Benefietmaaltijd Sint Martinus dit jaar thuis bezorgd

De Sint Martinus-benefietmaaltijd wordt dit jaar thuis bezorgd. Het jaarlijks initiatief van de Vereniging Vrienden Martinikerk (VVM) is vanwege de coronamaatregelen verplaatst van de Martinikerk naar de Groninger huiskamers. De opbrengst van deze benefietmaaltijd gaat al jaren naar de maaltijdverstrekking aan dak- en thuislozen. De VVM werkt daarbij samen met andere organisaties binnen het Groninger Sint Martinusberaad.


Leestijd: 2 minuten

Veiligheidsregio: Sint Maarten mag doorgaan
Veiligheidsregio: Sint Maarten mag doorgaan

“We wilden de gelegenheid om voor dit doel geld in te zamelen niet laten passeren”, meldt Jan Derksen, voorzitter van de VVM. “Komen de mensen niet naar de kerk, dan komen wij naar de mensen toe.” Een maaltijd voor één persoon kost € 35,- en een maaltijd voor twee personen kost  € 55,-.

De jaarlijkse maaltijd met Sint Martinusgans op het menu (maar er is ook een vegetarische variant) wordt bereid in de keuken van ’t Feithhuis tegenover de Martinikerk. Dit jaar kunnen de Stadjers hun maaltijd bij de VVM (www.vriendenmartinikerk.nl) bestellen. Een team van vrijwilligers bezorgt de maaltijden vanaf dinsdag 10 tot en met zaterdag 14 november tussen 17.00 en 19.00 uur. De bestellingen moeten uiterlijk 6 november binnen zijn.

“Naast de gans met puree en rode kool leveren we er ook een flesje Sint Martinuswijn en een zakje Sint Martinuskoekjes bij. Dat zijn macroontjes waarin ook voederbieten zijn verwerkt. In normale jaren worden altijd voederbieten aan kinderen uitgedeeld die daar en lampion van maken”, vertelt Jan Derksen. De koekjes worden bereid door de Culinaire Vakschool Groningen.

De VVM nodigt elk jaar ook de dak- en thuislozen uit voor eenzelfde ganzenmaaltijd in de Martinikerk. Dit jaar zullen die maaltijden worden bezorgd bij opvanghuizen voor deze groep mensen.

De Sint Martinusdagen in Groningen worden dit jaar naast de benefietmaaltijd gevuld met een digitale Sint Martinuslampionnenwedstrijd, met een uit te zenden Sint Martinusconcert vanuit de Martinikerk, met een toneelvoorstelling van Het Houten Huis in het Grand Théatre (op uitnodiging) en met een Vesperviering in de Martinikerk. Op woensdag 11 november (9-17 uur) staat de Martinikerk open voor de jassen- en kledinginzameling voor de Open Hof en Dorcas.

Sint Martinus is naast het kinderfeest vooral een Dag van het Delen en van Barmhartigheid. ‘Delen is het nieuwe hebben’ blijft ook nu het actuele thema. De Sint Martinusdagen worden voorbereid door het Sint Martinusberaad, waarin de Stichting Martinikerk, de Vereniging Vrienden Martinikerk, de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken, de Stichting Sint Martinus’ Pronkjewailn en de theatergroep Het Houten Huis zitting hebben.

(Foto boven: lampions uit voederbieten; archieffoto Volksvermaken).