Wonen

Brandenburgerstraat en Oosterpoortwijk vrezen komst zweeftrein


Leestijd: 1 minuut

De bewoners van de Brandenburgerstraat maken zich zorgen dat de komst van de Zweeftrein in de toekomst zal leiden tot sloop van hun straat. Ze zijn daarom in de bres gesprongen voor het behoud van hun woonstraat. Daarbij hebben ze de steun gekregen van de Vereniging Bewonersbelangen Lodewijkstraat en Omgeving, de Vereniging tot Behoud van het Zuiderpark en Omgeving, de Vereniging Huiseigenaren Oosterpoort en het Buurtoverleg Oosterpoort. Volgens deze organisaties wordt al geruime tijd gewerkt aan een stedenbouwkundige visie over het stationsgebied van Groningen. Ze vinden dat nu het moment gekomen is om te ijveren voor het behoud van de Brandenburgerstraat als beschermd stadsgezicht.De conceptplannen opgesteld door het architectenbureau Kees Christiaanse houden volgens de bewonersorganisaties in, dat in de toekomst de Brandenburgerbuurt en andere delen van de Oosterpoort gesloopt zullen gaan worden. De buurtverenigingen vinden dat niet aanvaarbaar.’De Brandenburgerbuurt dient als beschermd stadsgezicht behouden te blijven. Sloop is niet bespreekbaar’, zo schrijven ze in een verklaring.Ook bij de planontwikkeling Europapark wordt met een zweeftreintraject rekening gehouden. De Oosterpoortwijk ligt tussen het Europapark en het Stationsgebied in. In beide gebieden speelt de vervoersproblematiek een grote rol en met name de ontwikkelingen rond het spoor (mogelijk zweeftrein- traject) kunnen ernstige gevolgen hebben voor onze wijk. De Oosterpoort dreigt als het ware als een wafel tussen twee ijzers plat gedrukt te worden, zo vrezen de bewonersorganisaties.