Wonen

B en W Groningen: “Zandwegen Haren nooit verharden”

Het college van B en W van Groningen vindt dat zandwegen in Haren zoveel mogelijk intact moeten blijven. Ze hebben cultuurhistorische waarde. En ook al liggen er 36 kilometer zandwegen: ze mogen absoluut niet worden verhard. Dat staat in een nieuwe nota die woensdag aan de orde komt in de Groningse gemeenteraad.


Leestijd: 1 minuut

In de Groninger dorpen Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren ligt een bijzonder netwerk van 36 kilometer zandwegen. Hiervan is 22 kilometer puur zand en 14 kilometer halfverhard. Deze zandwegen zijn volgens de gemeente van landschappelijk, cultuurhistorische en ecologisch belang. In de nota Zandwegen van het college van B en W staan maatregelen om de zangwegen te beschermen en in stand te houden.

Cultuurhistorie

“Zowel recreatie, verkeer, beheer en onderhoud zijn ondergeschikt aan de cultuurhistorie en ecologie”, zeggen B en W. Het college wil autoverkeer ontmoedigen. “En we willen fietsers en wandelaars faciliteren daar waar het kan.”

De gemeente heeft maatregelen bedacht die het gebied van de zandwegen toegankelijk moeten houden voor mensen die er wonen, werken en recreëren zonder dat de druk op de zandwegen toeneemt. “Verharding van een zandweg is uitgesloten”, zegt het college van B en W.

(Deze en andere stukken die aan de orde komen op de Politieke Woensdag in de gemeenteraad zijn te vinden bij de agenda van deze dag op de website van de gemeenteraad.groningen.nl )

(Foto: gemeente Groningen.)