Wonen

Moeten de tijdelijke terrassen op parkeerplaatsen in Groningen behouden blijven?

De tijdelijke uitbreiding van terrassen op parkeerplaatsen moet ook in de toekomst mogelijk zijn. Daarvoor pleiten D66 en de VVD in de Groningse gemeenteraad. Ook willen de partijen dat het college kaders stelt en duidelijkheid verschaft voor ondernemers die hun terrasruimte op die manier willen uitbreiden. "Die zitten nu nog te vaak met vragen en onduidelijkheden die onbeantwoord blijven."


Leestijd: 1 minuut

Moeten de tijdelijke terrassen op parkeerplaatsen in Groningen behouden blijven?
Moeten de tijdelijke terrassen op parkeerplaatsen in Groningen behouden blijven?

Fractievoorzitter Tom Rustebiel (D66) nam eerder al met de VVD het initiatief voor deze parkeerplaatsterrassen. Maar ondernemers die hun terrasruimte willen uitbreiden weten vaak niet waar ze terecht kunnen met hun vragen hierover. Rustebiel: “Terrassen in de binnenstad zorgen voor reuring en zijn ontzettend populair. Het college heeft zich afgelopen jaar al flexibel opgesteld ten opzichte van ondernemers. We vragen het college te blijven meedenken en deze ruimte ook in 2021 te bieden. Zeker in de zomermaanden moet dat kunnen, als de parkeerdruk beperkt is.”

Eerder werden al verschillende pilots uitgevoerd waarbij terrassen op verschillende plekken mochten uitbreiden. Door de coronacrisis kregen meer ondernemers afgelopen zomer de ruimte om extra tafels neer te zetten. Over de situatie rond corona in 2021 is nog veel onzekerheid. D66 en de VVD roepen nu op om de huidige mogelijkheden te verlengen en ondernemers te informeren over de mogelijkheden in 2021. VVD-raadslid Simon van der Pol: ‘Dat past bij het flexibel omgaan met schaarse ruimte en het is belangrijk om ondernemers ruimte te geven, juist nu ze te maken hebben met de coronacrisis.’