Wonen

De Hondsrug blijft UNESCO Global Geopark

Afgelopen week is door de UNESCO Global Geoparks Council officieel bekend gemaakt dat De Hondsrug de komende 4 jaar de status van UNESCO GLOBAL Geopark mag behouden.


Leestijd: 1 minuut

De Hondsrug blijft UNESCO Global Geopark
De Hondsrug blijft UNESCO Global Geopark

Een geopark is een door de UNESCO gedefinieerd gebied met één of meer sites van wetenschappelijk belang, niet alleen vanuit geologisch standpunt maar ook door zijn archeologische, ecologische en culturele waarde in het door UNESCO opgestarte programma International Network of Geoparks.

Medio oktober 2021 vond het vierjaarlijkse bezoek van de Evaluatiecommissie van het Global Geoparks Network plaats. De commissie werd ontvangen met een intensief programma vol beleving van het landschap, klimaat, educatie, ambachten en toeristische promotie.

Uniek gebied van internationale allure

Het Hondsruggebied is een geologisch en cultuurhistorisch zeer rijk en interessant gebied. De status van UNESCO Global Geopark is alleen weggelegd voor gebieden die zich inspannen om die bijzondere kwaliteiten te behouden, te versterken en uit te dragen. Inmiddels zijn er wereldwijd 169 UNESCO Global Geoparken, verdeeld over 44 landen. 

Vooruitblik komende jaren

Nu de verlenging als UNESCO Geopark is bereikt, gaat de stichting samen met alle partners – overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven – het gebied verder ontwikkelen en promoten. Het doel is de sociaal-economische ontwikkeling van het Hondsruggebied te versterken, op basis van de sterke gebiedsidentiteit en internationale uitstraling. Naast bescherming en educatie is juist verdere ontwikkeling een van de belangrijkste criteria die de UNESCO verbindt aan de status van Geopark. Dit moet altijd in samenspraak met bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden.

Foto: dehondsrug.nl