Wonen

‘Dudok aan het Diep’: keuze uit drie ontwerpen

Uitvoering van het plan ‘Dudok aan het Diep’ komt een stap dichterbij. Eind oktober kunnen Stadjers een keuze maken uit drie plannen, voor dit gebiedje, op de plaats van het vroegere BIM benzinestation.


Leestijd: 1 minuut

‘Dudok aan het Diep’: keuze uit drie ontwerpen
‘Dudok aan het Diep’: keuze uit drie ontwerpen

Donderdagmiddag 5 september 2019 om 15.30 uur geven de wethouders Van der Schaaf en Chakor het startschot voor de verdere planontwikkeling voor ‘Dudok aan het Diep’ aan de Turfsingel.

Zij doen dat op de locatie zelf en introduceren tegelijkertijd de drie (daar ook aanwezige) bureaus die voor deze nieuwe verblijfsplek aan de Diepenring elk een ontwerp maken.

Vanaf 31 oktober, na een presentatie van de ontwerpen tijdens een event op Let’s Gro, kan er aansluitend via de website www.dudokaanhetdiep.nl een week worden gestemd.

Inwoners van Groningen kunnen dan hun stem uitbrengen. Tezamen met de mening van een vakjury zal het college van B&W vervolgens een keuze maken welk ontwerp uiteindelijk zal worden uitgewerkt en gerealiseerd.

Dudok aan het Diep wordt een nieuwe verblijfsplek in de stad waar groen en ontmoeting centraal staan.

Het voormalige BIM-benzinestation aan de Turfsingel 16 – een fameus rijksmonument ontworpen door architect Dudok – markeerde decennialang de overgang van de Diepenring naar het Boterdiep, maar verandert straks in een groene, publiek toegankelijke verblijfplaats voor jong en oud.

Om te ontmoeten, te spelen, of gewoon even weg te dromen op een mooie plek midden in de drukte van de stad. Passend bij de ambitie van het college om meer openbare publieke ruimte te herwinnen in de binnenstad. Vanzelfsprekend blijft het rijksmonument volledig intact en zal worden gerestaureerd.