Wonen

Gemeente Groningen en corporaties sluiten nieuw akkoord


Leestijd: 1 minuut

In het akkoord staan gezamenlijke doelen beschreven op het gebied van nieuwbouw, kwaliteitsverbetering van de bestaande voorraad, investeringen in de wijken in wijkteams, wijkbudgetten en wijkvoorzieningen en het huisvesten van kwetsbare groepen.

Gemeente en corporaties zijn er samen in geslaagd om voor de komende vier jaar 10 miljoen euro beschikbaar te stellen voor bewonersinitiatieven en voorzieningen in de wijk. De komende vier jaar zal ook veel aandacht uitgaan naar energiebesparing. Gisteren heeft de voltallige gemeenteraad het Nieuw Lokaal Akkoord 2.0 omarmd.

Landelijke cijfers laten zien dat Groningen uitstekend scoort als het gaat om verbetering van de leefbaarheid in de wijken. Het zal de komende jaren moeilijk worden om dat vast te houden als gevolg van rijksbeleid en veranderde omstandigheden in de woningmarkt. Gemeente en corporaties realiseren zich dat ze deze veranderingen alleen samen én samen met de bewoners van de stad het hoofd kunnen bieden.