Wonen

Gemeente steekt extra geld in scholing van laagopgeleide werkzoekenden

De gemeente gaat extra geld inzetten voor scholingstrajecten voor werkzoekenden die geen of weinig opleiding hebben. Doel is om ze beter inzetbaar te maken voor de arbeidsmarkt. Het gaat volgens de gemeente vooral om jongeren, waarbij extra aandacht is voor jongeren met een arbeidsbeperking, anderstalige jongeren als bijvoorbeeld Eritreeërs en jongeren zonder startkwalificatie.


Leestijd: 1 minuut

Gemeente steekt extra geld in scholing van laagopgeleide werkzoekenden
Gemeente steekt extra geld in scholing van laagopgeleide werkzoekenden

Naast scholingstrajecten vanuit de gemeente zijn er ook initiatieven vanuit het midden- en kleinbedrijf om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans te geven op werk. Zo startte de gemeente samen met het bedrijf Onderhoudswerken Groningen de opleiding Stukadoorsvrouwen. "Een mooi voorbeeld van een bedrijf dat zelf de handschoen oppakt en investeert in het opleiden van mensen”, aldus wethouder Carine Bloemhoff.

Het Groningse college van B&W stelt in totaal ruim 700.000 euro beschikbaar voor scholingstrajecten voor werkzoekenden die geen of weinig opleiding hebben. Volgens het gemeentebestuur past dit binnen de ambitie om de achterstanden van de meer kwetsbare Groningers te verkleinen.

Een belangrijk speerpunt van deze scholingstrajecten is het verminderen van laaggeletterdheid. Het scholingsprogramma omvat daarom programma’s en trajecten die gericht zijn op het versterken van taal, maar ook digitale- en beroepsvaardigheden komen aan bod.

Het extra budget voor deze scholing is een aanvulling op het scholingsaanbod binnen de reguliere programma’s, zoals School Op Maat, Taalhuizen, Bijstand op Maat en Programma’s Laaggeletterdheid.