Wonen

Groningen heeft beter imago dan gedacht; maar verbeteringen mogelijk en noodzakelijk

Groningen heeft in de rest van Nederland een positiever imago dan we in onze provincie vaak denken. De provincie Groningen wordt door niet-Groningers positief beoordeeld op het gebied van ‘ruimte’ en groen, en de Groningers worden beoordeeld als ‘nuchter’ en ‘authentiek’. Maar Groningen wordt niet als ‘internationaal’ en ‘jong’ beschouwd, en elders in Nederland wordt gedacht dat het lastig is om hier een baan te vinden. Dat blijkt uit een imago-onderzoek van Groningen, uitgevoerd door de Hanzehogeschool.


Leestijd: 2 minuten

Groningen heeft beter imago dan gedacht; maar verbeteringen mogelijk en noodzakelijk
Groningen heeft beter imago dan gedacht; maar verbeteringen mogelijk en noodzakelijk

Nationaal Programma Groningen heeft de Imagomonitor laten ontwikkelen.  Eén van de doelstellingen van Nationaal Programma Groningen is namelijk om het imago van Groningen te verbeteren. Om een goede vergelijking te kunnen maken is een vertrekpunt van belang, dat is deze zogeheten nulmeting. Om ontwikkelingen te kunnen beoordelen, volgt de komende jaren soortgelijk onderzoek.

Het imago van Groningen is beter dan inwoners van Groningen zelf denken. Toch scoort Groningen op aspecten rond de aantrekkelijkheid van ondernemen en wonen en zelfs studeren niet hoog bij de niet-Groningers.

Niet aantrekkelijk

Bedrijven buiten Groningen zien Groningen niet als een aantrekkelijke vestigingsplaats, vooral Oost-Groningen scoort erg laag, zelfs bij Groningse bedrijven. Dit zijn enkele conclusies uit de Imagomonitor 2020 die in opdracht van Nationaal Programma Groningen is ontwikkeld door een groep onderzoekers van de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen en het adviesbureau For the Love of Place.

Kans op een baan

Het onderzoek is onderdeel van de evaluatie van het gehele nationaal programma, waarbij onder andere wordt gekeken naar de ontwikkeling van de brede welvaart. De resultaten van dit onderzoek zijn voor veel organisaties, bedrijven en overheden in de provincie relevant. "We weten nu hoe het imago van Groningen ervoor staat. Dat biedt onderbouwing en aanknopingspunten voor activiteiten gericht op het verbeteren van dat imago", aldus Siem Jansen, directeur van Nationaal Programma Groningen.

In totaal zijn 6.600 respondenten, waaronder ruim 1.000 bedrijven, verdeeld over Nederland gevraagd naar wat ze van Groningen vinden.

Als er gekeken wordt hoe bepaalde aspecten van Groningen gewaardeerd worden, dan vinden Groningers zelf ‘de kans om een baan te vinden’ het minst sterk. Niet-Groningers vinden dat ook in sterke mate. Maar ook het ‘wonen en opgroeien in Groningen’ lijkt veel niet-Groningers niet erg aantrekkelijk. Groningers zelf zijn juist heel trots op hun woonplek.

Projectleider Lector Marketing Karel Jan Alsem (Hanzehogeschool): “Het is een goede zaak dat Nationaal Programma Groningen imago als sturingsinstrument meeneemt. Beslissingen die mensen nemen, of het nu om vakantie, wonen of ondernemen gaat, vinden voor een groot deel onbewust plaats. Dan moet je als gebied dus hoog scoren op imago.”