Wonen

In Groningen steeds meer peuters naar school – “voor- en vroegschoolse educatie”

Het beleid van de gemeente Groningen om heel jonge kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar al onderwijs aan te bieden, en om daarmee kansengelijkheid te bevorderen, begint vruchten af te werpen. Afgelopen jaar maakten al 550 kinderen gebruik van de zogenaamde VVE (voor- en vroegschoolse educatie)


Leestijd: 1 minuut

In Groningen steeds meer peuters naar school – “voor- en vroegschoolse educatie”
In Groningen steeds meer peuters naar school – “voor- en vroegschoolse educatie”

De gemeente Groningen wil dat alle jonge kinderen zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen. De gemeente heeft daarom sinds schooljaar 2018 /2019 fors geïnvesteerd in betaalbare en toegankelijke peuteropvang van 16 uur per week, voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar in de gemeente Groningen.

De zogeheten VVE (voor- en vroegschoolse educatie) vindt plaats op gecertifieerde kinderopvanginstellingen. Peuters volgen daar 16 uur per week een ontwikkelingsgericht programma waardoor ze een betere aansluiting krijgen op het basisonderwijs.

In de afgelopen jaren hebben per jaar ongeveer 550 peuters een VVE indicatie gekregen. Ongeveer 97% van deze peuters gaat ook daadwerkelijk naar een gecertifieerde kinderopvanginstelling. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van 90%. Op alle locaties wordt gewerkt met een programma waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat het werkt. Uiteraard krijgen alle pedagogisch medewerkers een gedegen training in het VVE programma. Daarnaast wordt er goed samengewerkt met het basisonderwijs. Zo kan een kind soepel doorstomen naar de basisschool.

Wethouder Kinderopvang Carine Bloemhoff: ”Ieder kind heeft recht op een voorschools aanbod. Dit mag niet afhankelijk zijn van de thuissituatie en of beide ouders werken of niet. Het college is tevreden over de behaalde resultaten.  We zien dat meer peuters  gebruik maken van het voorschoolse aanbod. Bovendien zetten kinderopvang-instellingen en scholen zich in om het beste uit een kind te halen. Gezamenlijk zorgen we er voor dat ieder kind in de gemeente gelijke kansen krijgt”.

De gemeente is tevreden over de afgelopen periode maar zet de komende tijd er nog een extra tandje bij om meer kinderen te bereiken en de kwaliteit van de opvang nog verder te verhogen.