Wonen

Komend voorjaar snoeiwerkzaamheden in Stadspark

Komend voorjaar gaat de gemeente overhangende struiken en takken aan de waterkant snoeien in het Stadspark. Daarnaast worden ook twee bomen die over het water hangen verwijderd. Dit is nodig omdat Waterschap Noorderzijlvest eind 2024 de watergangen gaat baggeren, zodat het water sneller en vaker afgevoerd kan worden.


Leestijd: < 1 minuut

Er is ecologisch onderzoek gedaan en er is een werkprocotol volgens gedragscode soortenbescherming gemeenten opgesteld. Bovendien is er ecologische begeleiding bij de snoeiwerkzaamheden aanwezig.   Het snoeien van de takken en struiken en het verwijderen van de bomen vindt plaats voordat het broedseizoen begint. Ter compensatie plant de gemeente in het Stadspark weer twee nieuwe bomen terug.