Wonen

Krapte op Groningse huurmarkt neemt fors toe


Leestijd: 1 minuut

De belangrijkste oorzaak van de krapte op de huurmarkt is een stagnatie van de doorstroming. Enerzijds verhuizen er vanwege het geringe aanbod van duurdere huurwoningen te weinig mensen uit een goedkopere huurwoning. Mensen zoeken kwaliteit en zijn bereid daar voor te betalen, zo blijkt uit een toenemend aantal reacties van huurders op leeggekomen huurwoningen. Maar die gewenste kwaliteit is onvoldoende voorhanden. Anderzijds is door de hoge prijzen op de huizenmarkt een koopwoning voor een groot deel van de klanten van corporaties onbereikbaar geworden. Gevolg: mensen blijven zitten en er komen daardoor maar weinig huurwoningen vrij voor een toenemend aantal wachtenden. Met name starters komen hierdoor in de knel. Wachttijden zijn inmiddels gestegen tot gemiddeld 2,5 jaar, met uitschieters naar 8 jaar in de grote steden.De oplossing is volgens Aedes het bouwen van de in de markt gevraagde kwaliteit. Dat zijn duurdere huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Aedes waarschuwt dat de oplossing niet gezocht moet worden in het massaal bijbouwen van goedkope huurwoningen. ‘Daar zijn er voldoende van maar door het gebrek aan doorstroming komen die niet vrij,’ aldus Aedes-directeur Peter Boerenfijn.