Wonen

Lichte stijging huishoudelijk afval in Groningen

In 2020 werd er in de gemeente Groningen gemiddeld 419 kilogram afval per inwoner ingezameld. Dat is een kleine stijging ten opzichte van 2019, toen er per inwoner 399 kilogram werd ingezameld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over de gemeentelijke afvalinzameling. De hoeveelheid afval per inwoner ligt daarmee in Groningen lager dan het landelijk gemiddelde van 524 kilogram afval per inwoner.


Leestijd: 1 minuut

Lichte stijging huishoudelijk afval in Groningen
Lichte stijging huishoudelijk afval in Groningen

Meer afval in niet-stedelijke gebieden

Uit het het onderzoek kwam naar voren dat er in niet-stedelijke gemeenten en provincies meer afval wordt opgehaald dan in stedelijke gebieden. Er wordt gemiddeld het meeste afval ingezameld in de provincies Zeeland, Friesland en Drenthe, namelijk respectievelijk 742, 662 en 620 kilogram per inwoner. In Zuid-Holland wordt er met 491 kilogram per inwoner het minste afval per inwoner ingezameld. 

Het verschil tussen niet-stedelijke en stedelijke gebieden is vooral te zien in de hoeveelheid gft-afval. In zeer stedelijke gebieden wordt gemiddeld slechts 32 kilogram per inwoner aan GFT-afval ingezameld, terwijl dit in niet-stedelijke gebieden 152 kilogram per inwoner is. Hier speelt mogelijk mee dat het aantal mensen met een tuin kleiner is in sterk verstedelijkte gebieden en de tuinen zijn kleiner. In de gemeente Groningen is de hoeveelheid GFT-afval gemiddeld 49 kilogram per inwoner.

Meer huishoudelijk restafval in steden

Als het gaat om restafval is het juist andersom. In de stad wordt verhoudingsgewijs meer huishoudelijk restafval ingezameld dan in minder stedelijke gebieden: 242 kilogram per inwoner in zeer sterk stedelijke gemeenten, tegenover 139 kilogram per inwoner in niet-stedelijke gemeenten. In Groningen ligt dat op gemiddeld 206 kilogram per inwoner.