Wonen

Meer vis en schoner water in Paterswoldsemeer dankzij nieuwe stuw

Het Paterswoldsemeer wordt aantrekkelijker voor vissen, waterinsecten, kleine zoogdieren en amfibieën. Dat althans is het doel van een nieuwe stuw en vispassage nabij de Meerschapsboerderij, die deze week in gebruik genomen zijn. Samen met andere maatregelen moeten deze er voor zorgen dat het water van het Paterswoldsemeer in 2027 voldoende schoon en ecologisch gezond is.


Leestijd: 1 minuut

Meer vis en schoner water in Paterswoldsemeer dankzij nieuwe stuw
Meer vis en schoner water in Paterswoldsemeer dankzij nieuwe stuw

In en rond het Paterswoldsemeer werkt de provincie Groningen aan de ontwikkeling van nieuwe natuur. De natuur bij de Hoornsedijk en het gebied daaromheen maken onderdeel uit van een ecologische verbindingszone bij het Paterswoldsemeer. Deze natuur wordt straks verbonden met De Onlanden, het Leekstermeer en het Zuidlaardermeer en vormt zo het Natuur Netwerk Nederland.

Waterkwaliteit

Waterschap Noorderzijlvest is bezig met het verbeteren van de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat gebeurt in drie fasen. Daarnaast legt de provincie Groningen langs de oostzijde Ecologische Verbindingszones aan als onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Door de KRW en NNN maatregelen worden de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer en de leefomstandigheden van vissen, waterinsecten, kleine zoogdieren en amfibieën beter. Op woensdag 13 juli vond de oplevering plaats van de KRW-maatregelen fase 2 en drie NNN-poelen. Ook werd de nieuw aangelegde stuw en vispassage nabij de Meerschapsboerderij in gebruik genomen.

Andere werkzaamheden

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd, opgeleverd en in beheer teruggegeven aan Natuurmonumenten, het Meerschap en de beheerafdeling van waterschap Noorderzijlvest:

• De stuw nabij de Meerschapsboerderij is verlegd en verbreed;

• Bij de stuw is een vispassage aangelegd;

• Poldergemaal Hoornsedijk is vervangen en daarnaast is een ijzerzandpassage aangelegd

• Nabij de ijzerzandpassage zijn drie poelen ontgraven als onderdeel van het NNN:

• Nabij de Meerschapsboerderij zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd;

• Als klimaatmaatregel is er een verbinding gemaakt tussen de Piccardtgraft en de Piccardthofplas (nabij het Martiniziekenhuis).

* De aanleg van vissenbossen en vissenhotels – Preventief maaien.

Foto boven: Een van de uitgevoerde maatregelen betrof het verleggen en verbreden van de stuw naast de Meerschapsboerderij in combinatie met de aanleg van een vispassage, zodat vissen vanuit de Piccardthofplas naar het Paterswoldsemeer kunnen zwemmen en een groter leefgebied krijgen. De stuw en vispassage werden op 13 juli officieel in werking gesteld. 

(Informatie en foto: Waterschap Noorderzijlvest)