Wonen

Natuurvriendelijker oevers en vissenhotels Paterswoldsemeer

Groningen mag zich gelukkig prijzen met veel natuur in de omgeving van de stad. Deze natuur krijgt er binnenkort extra impulsen bij, namelijk rond het Paterswoldse Meer. Daar komen natuurvriendelijker oevers, vissenhotels en vissenbossen. Dat zijn onderdelen van ambitieuze plannen om de kwaliteit van het water te verbeteren. De plannen worden uitgevoerd dankzij een samenwerking van het Meerschap Paterswolde en het waterschap Noorderzijlvest.


Leestijd: 2 minuten

Woensdag 19 juli ondertekenden Annette van Velde, dagelijks bestuurslid van waterschap Noorderzijlvest en Karin Hunziker, directeur Meerschap Paterswolde een samenwerkingsovereenkomst. Daarin staan afspraken over het maaien van waterplanten en over het beheer en onderhoud van de door het waterschap aangelegde en nog aan te leggen natuurvriendelijke oevers, vissenbossen en vissenhotels in het Paterswoldsemeer.

Deze maatregelen dragen bij aan een betere waterkwaliteit volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW). Door afspraken over beheer en onderhoud goed vast te leggen, kunnen de oevers en vissenschuilplaatsen ook in de toekomst goed werken. En mochten er dankzij de KRW-maatregelen planten gaan groeien waar ze recreatie hinderen, dan worden deze door het Meerschap gemaaid.

Het waterschap werkt al enkele jaren aan een schoner en ecologisch gezond Paterswoldsemeer”, stelt Annette van Velde. “Eind dit jaar starten we met de uitvoering van de laatste maatregelen. We leggen natuurvriendelijke oevers aan en plaatsen zogenaamde vissenbossen en vissenhotels. Door alle maatregelen wordt het water schoner en zal er hopelijk minder overlast door blauwalg zijn. Daarnaast bieden we zo voldoende schuil- en paaiplaatsen voor vissen. Goed beheer en onderhoud is daarbij heel belangrijk, anders werken deze maatregelen niet goed”.

Het Meerschap Paterswolde gaat dit beheer en onderhoud doen. Ook voert het Meerschap het extra maaiwerk uit dat mogelijk nodig is, mocht er bij schoner water meer waterplanten gaan groeien. Karin Hunziker: “Als beheerder van de Hoornseplas en het Paterswoldsemeer zijn wij bijna dagelijks op het water te vinden. We kennen het gebied door en door. Het is heel logisch dat wij in ons werk ook dit extra maaiwerk en beheer en onderhoud meenemen. Door hier duidelijke afspraken over te maken met het waterschap, weten we ook precies wat daarvoor nodig is. Met de overeenkomst leggen we bovendien de financiële afspraken vast en afspraken over afstemming en evaluatie”.

Eind 2023 in uitvoering

 Er is destijds gezocht naar een goede balans; schoner water zonder dat er veel overlast ontstaat door waterplanten, omdat er veel gerecreëerd wordt op het Paterswoldsemeer. “Tijdens en vlak na de uitvoering zal het er wel even kaal uitzien. Bij de aanleg van de natuurvriendelijke oevers dunnen we ook de oevers uit, zodat het blad niet in het water valt. Dit blad gaat namelijk rotten en geeft fosfaten af, waardoor het water slechter wordt. Ervaring leert overigens dat de oevers er weer binnen enkele maanden mooi groen bij liggen”, legt Annette van Velde uit.

Eind 2024 moet het werk klaar zijn.

(Foto boven: Waterschap Noorderzijlvest)