Wonen

Opinie: “Niet alleen jongeren, óok ouderen lappen coronaregels massaal aan hun laars”

“Het wil maar niet doordringen dat het onverschillige gedrag van jongeren én ouderen de persoonlijke veiligheid én vrijheid van anderen ernstig kan schaden”.  Dat is een passage uit onderstaande opiniebijdrage van Bart de Glint uit Rolde.


Leestijd: 2 minuten

Aantal positief geteste mensen in Groningen opnieuw sterk gedaald
Aantal positief geteste mensen in Groningen opnieuw sterk gedaald

‘Afgelopen week heb ik de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge gezien. Uiteraard mogen we blij zijn met de vrijheden die Nederland nog heeft, maar in de genomen maatregelen mag de overheid zich wel iets nadrukkelijker laten horen en zien. Natuurlijk ligt het succes van de indamming van de besmettingen vooral bij de mensen zelf en kan de overheid nooit de opvolging van de adviezen afdwingen, tenzij er een soort `Stasi` in DDR-stijl komt.

Hugo de Jonge gaf aan dat de verplichting van de coronatest juridisch nogal lastig ligt, wat later mogelijk tot problemen kan leiden bij een rechter. Het is volgens de minister mogelijk alleen te verplichten als er een reële verdenking van een besmetting is. Bovendien komen er dagelijks duizenden mensen aan in Nederland en is het met de huidige wetgeving lastig om al deze reizigers verplicht te testen.

Daar ligt `em dus de crux… Pas de wetgeving op controle en handhaving wat dwingender aan! Echter, daarbij loop je dan tegelijk tegen een ander probleem aan: het tekort aan agenten en handhavers in Nederland. Ook in de sectoren Zorg en Onderwijs bleek het in de achter ons liggende maanden behoorlijk te knellen qua personele bezettingsgraad. In de voor-Corona tijd is ernstig bezuinigd op deze 3 sectoren (Veiligheid, Zorg, Onderwijs) en werd het derhalve niet echt aantrekkelijk gemaakt om hierin aan de slag te gaan. Bijkomend verschijnsel is dat de werkzame mensen in de Zorg overbelast worden en door de onderbezetting uitgeput raken, waardoor er minder vaak testen gedaan kunnen worden en mensen langer moeten wachten op testuitslagen.

Laten we niet vergeten dat het coronavirus zich niet uit zichzelf verspreidt. Wanneer we ons niet houden aan de bekende maatregelen, dan roepen we het over ons af dat de maatregelen strenger worden met een tweede lockdown als gevolg.

Het wil maar niet doordringen dat het onverschillige gedrag de persoonlijke veiligheid én vrijheid van anderen ernstig kan schaden. In Nederland mochten we de afgelopen periode niet klagen t.a.v. de 'intelligente' lockdown, uiteraard los van de bedrijven die het keihard raakte. We konden rustig naar buiten en zaten NIET opgesloten zoals in Italië en Spanje. Een nieuwe lockdown zal ons allemaal nog harder gaan treffen. In de persconferentie van spraken Mark Rutte en Hugo de Jonge nadrukkelijk de jongeren aan, maar vergeet niet dat zowel jongeren àls ouderen de maatregelen op grote schaal aan hun laars lappen en daarmee het coronavirus niet serieus lijken te nemen.'

Bart de Glint

Rolde