Wonen

‘Paardensport mag niet uit het Stadspark verdwijnen’

In de gemeenteraad van Groningen is verdeeld gereageerd op het voorstel van B&W om te stoppen met de paardencourses op de Drafbaan in het Stadspark. De Stadspartij springt in de bres voor de drafbaan. Fractievoorzitter Amrut Sijbolts stelt zelfs dat de paardensport in het Stadspark een geschenk was van Jan Evert Scholten, die in een legaat had vastgelegd dat de sport áltijd in het Stadspark zou moeten blijven.


Leestijd: 1 minuut

Harddraverij: “Wethouder weigert gesprek over redding harddraverij Stadspark Groningen”
Harddraverij: “Wethouder weigert gesprek over redding harddraverij Stadspark Groningen”

De Stadpartij vindt het ‘onbegrijpelijk dat het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad passeert en eigenhandig een streep zet door de drafsport in Groningen. De raad heeft zich nooit uitgesproken over de toekomst van de paardensport in het Stadspark, maar wordt nu met een voldongen feit geconfronteerd’, aldus de Stadspartij in een persverklaring.

Het Stadspark en de drafbaan zijn een geschenk van de roemruchte Jan Evert Scholten aan de Stad en de Stadjers. Scholten heeft destijds via een legaat laten vastleggen dat de paardensport niet uit het Stadspark mag verdwijnen. Ook al is de gemeente in de loop van de jaren het legaat kwijtgeraakt, is dat voor de Stadspartij nog geen reden om de afspraak niet na te komen. “Of haalt het college straks ook het standbeeld van Jan Evert Scholten uit het Stadspark”, aldus fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij.

“Het college zou er goed aan doen om het paard en de paardensport in Groningen in ere te houden. Niet voor niets prijkt het schilderij de Paardenkeuring van Otto Eerelman in de hal van het Stadhuis, is het Peerd van Ome Loeks een Gronings icoon en heeft de windvaan op de Martinitoren de vorm van een paard.”  Dit college vindt commercie en grote evenementen belangrijker dan het koesteren van tradities.

Jarenlang is er door verschillende colleges bezuinigd op de drafbaan met de mededeling dat de gemeenteraad over de toekomst van het terrein zou spreken. Nu gebruikt het college het gebrek aan investeringen om afscheid te nemen van de drafbaan zonder de gemeenteraad hierin te betrekken. Wat de Stadspartij betreft zet het college daarmee in op het verkeerde paard.

(Foto boven: Paardencourses in het Stadspark. Foto: Facebookpagina Koninklijke Harddraverij & Renvereniging Groningen).

Schilderij de Paardenkeuring van Otto Eerelman in de hal van het Stadhuis
Schilderij de Paardenkeuring van Otto Eerelman in de hal van het Stadhuis