Wonen

Plannen voor meer bos en groen in provincie

Meer bos, bomen langs wegen, houtsingels en meer groen op erven en industrieterreinen. Als het aan het college van gedeputeerde staten ligt, komt er meer groen in de provincie: 750 hectare in tien jaar tijd.


Leestijd: < 1 minuut

Het moet dan voor de helft om nieuw bos gaan, voor een derde om zaken als houtsingels en wegbeplanting en voor de rest om het vergroenen van bedrijventerreinen en erven.

Gedeputeerde Henk Staghouwer van natuur en landbouw: "Meer groen draagt bij aan de klimaatadaptatie, de economie, de ruimtelijke kwaliteit, de biodiversiteit en de leefbaarheid." Op dit moment is er 500.000 euro beschikbaar voor de komende vier jaar, aanvullende financiering wordt gezocht.

Het college vraagt Provinciale Staten in te stemmen met ambities voor vergroening van het landschap.