Wonen

Pleidooi in Groningse gemeenteraad voor sportpark in Meerstad

De wijk Meerstad in Groningen groeit als kool. Er komen steeds meer woningen, en met de komst van de SuperHub met daarin een supermarkt is er nu ook winkelaanbod. Maar wie wil sporten of recreëren, moet het buiten de wijk zoeken. En dat is niet goed. Beter is het om in de nieuwe wijk een sportpark te realiseren, zo betoogt D66-gemeenteraadslid Tom Rustebiel.


Leestijd: 1 minuut

Pleidooi  in Groningse gemeenteraad  voor sportpark in Meerstad
Pleidooi in Groningse gemeenteraad voor sportpark in Meerstad

D66 doet samen met een aantal andere fracties een voorstel om ruimte te maken voor een sportpark in Meerstad. Raadslid Tom Rustebiel: ‘Bij een nieuwe wijk horen volwaardige sportvoorzieningen. In de Toekomstagenda die we morgen bespreken in de raad wordt een nieuw sportpark uitgesloten. Dat willen we veranderen.’

In de Toekomstagenda worden de nieuwe plannen voor de komende jaren uiteen gezet. ‘Het gaat goed met Meerstad. De wijk groeit en mensen hebben het er naar hun zin. Alleen van zowel bewoners uit de wijk als uit omliggende dorpen horen we dat de wens leeft om ook echt een sportpark te creëren in de wijk. Dat vindt D66 ook logisch, maar in de Toekomstagenda kiest het college voor eventuele uitbreiding van bestaande faciliteiten. Wij denken dat dit niet volstaat en vinden het niet ambitieus genoeg,’ stelt Rustebiel. ’

De opvatting van D66 is niet alleen gebaseerd op de visie van de partij op de wijk of de mening van de inwoners, maar is ook ingegeven door krapte op sportparken en in zalen elders in de gemeente. ‘We hebben een capaciteitsprobleem en dat speelt al jaren. Dit is lastig op te lossen, maar juist een nieuwe wijk met nieuw in te vullen ruimte biedt kansen om iets aan dat capaciteitsprobleem te doen. Daarbij moet ook gekeken worden naar de ruimte in omliggende dorpen.’

De fractie van D66 is erg tevreden over de ruimte die er in Meerstad gemaakt wordt voor sport in de openbare ruimte, met onder meer een skillspark voor mountainbikers. ‘Meerstad is dé kans om het zowel voor de traditionele verenigingssporten als ook de outdoorsporten in één keer goed te doen. Eke wijk verdient dat en in Meerstad is er nu de kans.’