Wonen

Protest tegen dreigende afschaffing van stadswachten in Groningen


Leestijd: 1 minuut

De ondernemingsraden van een aantal grote werkgevers van gesubsidieerde arbeid, als Werkpro, Weerwerk en VZ Noord, hebben de protestmars georganiseerd. De protestmars begint op de Ossenmarkt, wordt begeleid door een brassband en eindigt op de Grote Markt.

De protestmars is op touw gezet om aandacht te vragen voor de ernstige gevolgen van de bezuinigingen. Voor VZ Noord en de stad Groningen betekent het dat er geen 70 stadswachten meer in de stad zijn, maar slechts 36. En die 36 hebben een tijdelijk contract en werken met behoud van uitkering. Ze krijgen geen salaris meer en zijn dus niet meer in dienst bij VZ Noord. De 30 ervaren stadswachten met een vast contract verliezen hun baan. Zij kunnen daardoor niet meer de stroom van nieuwe stadswachten opleiden en inwerken.

VZ Noord verwacht met veel minder stadswachten en zonder ervaren stadswachten niet meer alle werkzaamheden te kunnen doen die ze nu doet. De kwaliteit van werken neemt af. VZ Noord zal zich met name moeten richten op het re-integreren van nieuwe stadswachten naar een “echte” baan. Het beroep van stadswacht wordt ontmanteld. Het bieden van veiligheid in de stad, een belangrijke doelstelling van VZ Noord, wordt bijzaak in de stad Groningen.