Wonen

Rabbijn Awraham Soetendorp bezoekt vroegere synagoge in Winsum

Stad en Ommeland kenden tot de Tweede Wereldoorlog bloeiende Joodse gemeenschappen. De Synagoge in de Folkingestraat is daar de bekendste herinnering aan. Maar er waren ook synagoges in steden als Appingedam en Winschoten. Maar ook in kleinere plaatsen waren synagoges, aanvankelijk soms niet veel meer dan een huiskamer. Zoals in Winsum.


Leestijd: 2 minuten

Rabbijn Awraham Soetendorp bezoekt vroegere synagoge in Winsum
Rabbijn Awraham Soetendorp bezoekt vroegere synagoge in Winsum

Daar is het gebouw van de vroeger gebruikte synagoge behouden. Vorige week bracht de in Nederland bekende rabbijn Soetendorp er een bezoek aan. Hij was in Winsum om gastlessen te geven aan leerlingen van het Hogeland-college, in het kader van de Week van het Respect.

Soetendorp is de oprichter van de Respect Foundation en initiatiefnemer van de Week van Respect. In de voormalige synagoge van Winsum gaf hij een gastles aan havo/tl-klas 2 van Het Hogeland College Winsum. Wethouder Karen Hansems was hierbij aanwezig.

Ontvangst

De rabbijn werd bij de synagoge in Winsum ontvangen door wethouder Karen Hansems en Erna Bakker en Willy Lemstra, bestuursleden van stichting Een Joodse Erfenis. Hansems is ambassadeur van de Week van Respect vanuit Het Hogeland. Het Hogeland is tot nu toe de enige noordelijke gemeente die zich verbonden heeft aan de week.

Gastles

Soetendorp gaf in de synagoge een gastles aan havo/tl-klas 2 van Het Hogeland College Winsum. De gastles stond in het teken van de Week van Respect. Hier vertelde hij zijn persoonlijke verhaal. Onder andere over hoe hij als Joods kind onder moest duiken tijdens de Tweede Wereldoorlog en later werd herenigd met zijn biologische ouders. Ook besprak hij het thema respect in het algemeen met de klas. Daarna bracht de rabbijn tijd door in Winsum met burgemeester Henk Jan Bolding.

Gebouw gebruikt tot 1934

Het bescheiden gebouw met karakteristieke boogramen, opgetrokken in de zgn. “Waterstaatstijl”, is een typisch voorbeeld van een mediene synagoge. Tot 1934 zijn hier de joodse erediensten gehouden. De joodse gemeente was toen te klein voor de synagoge. In 1935 werd het gebouw verhuurd aan de Moderne Winsumer Bestuurdersbond, die door aankoop in 1940 eigenaar werd. De bond vernoemde het verenigingsgebouw naar de socialistische Joodse voorman Nathan (Nardus) Albert de Vries (Winsum 1878- Groningen 1924): het N.A. de Vriesgebouw.

De exploitatie is in de loop der tijd overgenomen door het NVV, later de FNV. Ter nagedachtenis aan N.A. de Vries is in de tuin die grenst aan de noordzijde van de synagoge (voorheen eigendom van de synagoge) de N.A. de Vriesboom geplant. (Meer: Synagoge Winsum.nl)

Week van Respect

Al sinds 2006 organiseert de Respect Foundation de Week van Respect, die zich vooral op jongeren richt. Inmiddels heeft deze landelijke campagne al meer dan 2.5 miljoen jongeren bereikt. Tijdens de Week van Respect worden jonge Hogelandsters geïnspireerd en geactiveerd om zélf bij te dragen aan een respectvolle samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Op korte termijn leidt dit tot een veilige sfeer in de klas, buurt, of op de sportclub. Op langere termijn draagt dit bij aan een respectvolle samenleving met betrokken inwoners die openstaan voor elkaar en elkaar respecteren zoals ze zijn.