Wonen

SPOT en onderwijsinstellingen slaan handen ineen

Theaterorganisatie SPOT en vier Groningse vier onderwijs- en kennisinstellingen hebben een intentieverklaring getekend: ze willen toe naar een vernieuwend onderwijs- en cultuurklimaat.


Leestijd: 1 minuut

SPOT en onderwijsinstellingen slaan handen ineen
SPOT en onderwijsinstellingen slaan handen ineen

Aanleiding voor de overeenkomst is de zoektocht naar een nieuwe plek voor De Oosterpoort. Daarvoor zijn nog twee locaties in de race: het gebied achter het Centraal Station en de Vrydemalaan in het Ebbingekwartier.

Bedoeling is dat een nieuw muziekcentrum midden in de samenleving komt te staan.  Daartoe wordt ook gekeken naar het aangaan van nieuwe verbindingen, zoals met het onderwijs. De Hanzehogeschool, Alfa-college, ROC Noorderpoort en NHL Stenden zien net als de gemeente goede kansen in de komst van een nieuw muziekpodium om te komen tot een beter cultuur- en onderwijsklimaat. 

Met een intentieverklaring hebben de partijen uitgesproken dit samen in kaart te brengen. Dat gebeurt via twee sporen: op de korte termijn door het ontwikkelen van onderwijsconcepten waarin opleiding en arbeidspraktijk beter op elkaar aansluiten en op de lange termijn door samen te werken aan het ‘leerbedrijf van de toekomst’, mogelijk als integraal onderdeel van een nieuw muziekcentrum.

Innovatie

Idee is dat het mes aan twee kanten snijdt: SPOT biedt als podiuminstelling kansen voor studenten om te proeven van de arbeidspraktijk, terwijl tegelijk wordt gezorgd voor voldoende toevoer van professionals naar de podiumsector. Daarmee kan een dreigend tekort worden gekeerd van bijvoorbeeld technici en facilitair personeel. Verder wil SPOT als podium zich meer verbinden aan de innovatiemogelijkheden die de betrokken instellingen nadrukkelijk bieden.

De samenwerking gaat meteen van start. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de beste samenwerking in de toekomst kan worden en welke vorm dit in de praktijk kan krijgen. De uitkomst wordt onderdeel van de onderzoekresultaten naar een nieuw muziekcentrum. Dat zou uiterlijk 2027 de deuren moeten openen.

Foto: Ronald Lowijs