Wonen

Wijkvernieuwing in De Wijert: presentatie herinrichting binnenterreinen

Woensdag 30 mei a.s. organiseert Domein Woondiensten samen metbewonersorganisatie WIJert WELzijn een presentatie van twee ontwerpen voorde nieuw in te richten binnenterreinen in De Wijert-Noord.


Leestijd: < 1 minuut

De ontwerpenzullen tussen 16.00 uur en 20.00 uur in het Multifunctionele Centrum aan deP.C.Hooftlaan 1, aan de buurtbewoners worden gepresenteerd. Tot 18.00 uur iser kinderopvang aanwezig.In 1999 hebben bewoners wensen en ideeën aangedragen voor de herinrichting 5binnenterreinen Vorig jaar zijn hiervan drie binnenterreinen uitgevoerd. Delaatste twee ontwerpen worden op 30 mei gepresenteerd. Uitvoering van hetterrein tussen de Multatulistraat en De Genestetstraat staat voor dit jaargepland. Het laatste veld tussen de Genestetstraat en de Potgieterstraatvoor 2002. Het is de bedoeling dat het binnenterrein aan deMultatulistraat/De Genestetstraat nog voor de winter zullen wordt aangepakt.