Bereikbaarheid & Verkeer

Drie alternatieven voor oostelijke ontsluitingsweg Bedum

Er zijn momenteel nog drie alternatieven over voor de oostelijke ontsluitingsweg bij Bedum. Op 3 juni is er een inloopbijeenkomst met alle informatie over de varianten.


Leestijd: 1 minuut

Drie alternatieven voor oostelijke ontsluitingsweg Bedum
Drie alternatieven voor oostelijke ontsluitingsweg Bedum

De provincie Groningen organiseert samen met de gemeente Bedum een inloopbijeenkomst over de voortgang van de plannen rondom de oostelijke ontsluitingsweg bij Bedum. De inloopbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 3 juni in Trefcentrum Bedum, Prof. Mekelstraat 1-5 in Bedum tussen 17.00 uur en 20.00 uur. Er is geen plenaire presentatie; geïnteresseerden kunnen binnenlopen op het moment dat hen het beste uitkomt.

De provincie Groningen en de gemeente Bedum naderen een belangrijke fase in de uitwerking van het project rondom de oostelijke ontsluitingsweg bij Bedum. In de afgelopen maanden hebben twee werkgroepen – bestaande uit diverse omwonenden, en landeigenaren – zich over mogelijk tracés voor deze nieuwe ontsluitingsweg gebogen. Er zijn momenteel nog drie alternatieven over.

Alternatief 1 is alleen mogelijk met een gelijkvloerse kruising omdat een tunneltracé te dicht bij woningen in de buurt komt. Het is nog de vraag of er een gelijkvloerse kruising  komt omdat er in principe geen nieuwe overwegen bij mogen komen. De alternatieven 2 en 3 zijn zowel met een tunnel als met een gelijkvloerse overweg mogelijk. Geïntereseerden krijgen naast de te onderzoeken alternatieven ook informatie over de alternatieven die zijn afgevallen. Zij kunnen op de plannen reageren en hun mening geven.

Vervolgproces

De alternatieven worden nog nader onderzocht op effecten op bijvoorbeeld natuur, landschap, verkeer en geluid. Op basis van dit onderzoek kiezen de gemeente Bedum en de provincie Groningen een voorkeursalternatief. Waarschijnlijk is dit kort na de zomer bekend, waarna een inspraakperiode start. Eind 2014 nemen de gemeenteraad van Bedum en Provinciale Staten een definitief besluit.

Voor meer informatie, kijk ook op: www.bedum.nl