Bereikbaarheid & Verkeer

Enorme bak water in H.L. Wichersstraat voor aanleg verdiepte ligging

De enorme bak met water bij de H.L. Wichersstraat lijkt wel een zwembad maar niets is minder waar. Bouwers graven hier een bouwkuip voor de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg en brengen er onderwaterbeton aan. Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid legt uit hoe dat in zijn werk gaat.


Leestijd: 2 minuten

Enorme bak water in H.L. Wichersstraat voor aanleg verdiepte ligging
Enorme bak water in H.L. Wichersstraat voor aanleg verdiepte ligging

Stap 1: Waterdichte bouwkuip bouwen

De bouwkuip waarin de verdiepte ligging van de ringweg wordt gebouwd, bestaat uit damwandplanken. Deze sluiten nauw op elkaar aan, zodat ze een waterdichte kuip vormen. Hierin is water gepompt.

Stap 2: Leem ontgraven

In het ‘zwembad’ bij de H.L. Wichersstraat staan kraanmachines. Deze graven het natte leem uit de bouwkuip en laden dit in de kiepwagens die de leem afvoeren. Dit doen ze tot een zekere diepte. De kraanmachinisten kunnen heel secuur werken. Op hun scherm hebben ze een 3D-model van de situatie, waarop ze kunnen zien waar de damwand staat, waar de palen staan en wat de te ontgraven diepte is.

Stap 3: Zandlaag opzuigen

In het zwembad drijft een platform (een ‘ponton’) waarop een rupskraan staat. Deze zuigt de zandlaag op. Met een andere pomp vlakt de rupskraan de bodem uit. Door hoogtemetingen te doen en door de inzet van duikers weten de bouwers wanneer de bodem vlak genoeg is.

Stap 4: Gewi-palen verlengen

Als de zandlaag op de uiteindelijke diepte is, worden de gewi-palen in de grond (verticale ankers) langer gemaakt. Deze gewi’s zijn al eerder aangebracht. Duikers gaan het water in om een extra deel bovenop de ankers te zetten en daarop een platte ‘schotel’ vast te draaien. Rond deze schotels wordt later het beton gestort, waardoor ze zorgen voor de verbinding van het gewi-anker met de constructievloer.

Stap 5: Grind strooien

Als de gewi-ankers klaargemaakt zijn, wordt er grind gestrooid op de bodem van het bassin. Dit gebeurt vanaf een ponton. Zo wordt een grindlaag gemaakt die voorkomt dat het slib van de bodem in het beton komt.

Stap 6: Onderwaterbeton storten

Vervolgens kan het onderwaterbeton worden gestort. Dit zijn grote betonstorten. De eerste betonstort betreft bijvoorbeeld 1400 kuub. Deze betonstorten gebeuren nadat het spoordek op zijn plek is gereden (met Hemelvaart). Er wordt per compartiment egstort. Op dit moment zijn er drie onderwatercompartimenten. Later dit jaar komen daar nog twee compartimenten bij: op de plek van de huidige voorbouwlocatie van het spoordek en een compartiment ten oosten hiervan.

Stap 7: Water wegpompen

Nadat het onderwaterbeton is uitgehard, kan het water worden weggepompt en kan de verdiepte ligging verder worden afgebouwd.