Bereikbaarheid & Verkeer

Groningen Bereikbaar: acties voor een bereikbare stad hebben effect

De acties die in Groningen worden gevoerd om de stad beter bereikbaar te maken, hebben effect. Dat stelt Groningen Bereikbaar in een folder die is uitgegeven. Volgens de organisatie hebben – nog even los van de gevolgen van de coronacrisis – de verschillende acties ervoor gezorgd dat er dagelijks 2.250 minder auto’s in de spits staan. Ook reizen er ruim duizend studenten minder in de OV-ochtendspits en is er een afname van de CO2-uitstoot van 16.315 ton gerealiseerd.


Leestijd: 1 minuut

Groningen Bereikbaar wint Publieksstem bij Spitsbrekers
Groningen Bereikbaar wint Publieksstem bij Spitsbrekers

Groningen Bereikbaar werkt samen met 85 partnerbedrijven aan de bereikbaarheid van de stad. Via die bedrijven zijn 55.500 werknemers gestimuleerd om anders te reizen of meer thuis te werken. Forenzen worden door Groningen Bereikbaar gemotiveerd de auto te laten staan door ze het OV en de e-bike te laten ervaren. Van de deelnemers aan OV- en fietsprobeeracties ruilt een groot percentage deels of volledig de auto in voor bus, trein of e-bike.

Anders roosteren
Groningse onderwijsinstellingen kunnen gebruikmaken van de stimuleringsregeling Anders Roosteren. Hiermee biedt Groningen Bereikbaar ze, in samenwerking met OV-bureau Groningen Drenthe en Arriva, een financiële tegemoetkoming als ze hun roosters dusdanig aanpassen dat studenten 's ochtends de spits in het OV mijden. Zo ontstaat er meer ruimte voor forenzen in de bus en trein. Het resultaat: 1050 studenten uit de OV-spits.

Verkeer 'slim' sturen
Met verschillende maatregelen kan Groningen Bereikbaar het verkeer 'slim' sturen. Dit doet de organisatie bijvoorbeeld met slimme verkeerslichten en digitale borden, maar ook door leidend te zijn in het afstemmen van wegwerkzaamheden. Daarnaast zijn er P+R-terreinen met plaats voor 3500 auto's. Via de website, nieuwsbrief, social media en de Groningen Bereikbaar-krant wordt er geïnformeerd over werkzaamheden en verkeershinder.

Meer thuiswerken
Ondertussen gaat Groningen Bereikbaar onverminderd door om de stad goed bereikbaar te houden. Door de coronacrisis wordt werkspreiding, het mijden van de spits, meer thuiswerken en fietsstimulering belangrijker dan ooit. Daar gaat Groningen Bereikbaar gezamenlijk met alle partners de komende tijd hard mee aan de slag.

Resultatenfolder
In de resultatenfolder lees je alles over de resultaten en acties van de afgelopen jaren. Download de folder [pdf] of lees 'm online. Bekijk ook de resultatenpagina op de website van Groningen Bereikbaar.