Bereikbaarheid & Verkeer

Ton Swanenberg volgt Jos Hillen op bij voorbereiding aanpak Ring Zuid

Sinds de ondertekening door minister Schultz van Haegen staat niets de ambitieuze opknapbeurt van de zuidelijke ringweg meer in de weg. Maar voordat de voor Groningen zeer ingrijpende werkzaamheden zullen beginnen, moet er nog zeer veel werk worden verricht. Dat gebeurt sinds 1 oktober onder leiding van Ton Swanenberg. Maar ook wil hij er voor zorgen dat Groningen goed bereikbaar blijft wanneer deze belangrijkste verkeersader van Groningen onder handen wordt genomen.


Leestijd: 1 minuut

Ton Swanenberg volgt Jos Hillen op bij voorbereiding aanpak Ring Zuid
Ton Swanenberg volgt Jos Hillen op bij voorbereiding aanpak Ring Zuid

Swanenberg geeft sinds begin deze maand leiding aan het Projectbureau Aanpak Ring Zuid. Hij is de opvolger van Jos Hillen, die het project heeft geleid tijdens de planstudiefase. Dat meldt de website:   www.aanpakringzuid.nl

Ton Swanenberg (50) gaat het gezamenlijke projectbureau van stad, provincie en rijk in deze nieuwe fase leiden. “De voorbereiding van de realisatie kan nu op volle kracht door”, vertelt hij. “Daarbij gaat het niet alleen om het bouwen zelf. Groningen staat voor een grote en ingrijpende verandering. De werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg gaan vijf jaar duren. Dit project gaat onvermijdelijk veel hinder veroorzaken voor omwonenden en weggebruikers. Samen met Groningen Bereikbaar gaan we ons stinkende best doen om Groningen tijdens de verbouwing bereikbaar en leefbaar te houden. Daarbij kijken we heel goed naar ervaringen die elders in het land zijn opgedaan. En natuurlijk leren we ook van de ombouw van de oostelijke ringweg en de Noordzeebrug, die nu aan de gang is. Op die manier willen de hinder zo veel mogelijk beperken.”

Voorbereid

Swanenberg komt van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, een project van provincie Overijssel en Rijkswaterstaat samen. Daarvoor heeft hij de ombouw van de A2 bij Utrecht geleid, op een van de drukste stukjes snelweg in Nederland. Hij studeerde Civiele Techniek aan de TU in Delft. De afgelopen maanden is hij op de achtergrond al betrokken geweest bij Aanpak Ring Zuid, zodat hij goed voorbereid van start gaat.

www.aanpakringzuid.nl