Bereikbaarheid & Verkeer

Verkeersinfarct blijft uit, toename gebruik fiets, OV en P+R

De gevreesde 'gridlock', het verkeersinfarct in de stad, is tot nu toe uit gebleven. Dat laat Groningen Bereikbaar weten. De organisatie heeft in de vijf weken na de start van Operatie Julianaplein het autoverkeer, het openbaar vervoer, het fietsgebruik en de P+R-terreinen rond de stad gemonitord.


Leestijd: 1 minuut

Verkeersinfarct blijft uit, toename gebruik fiets, OV en P+R
Verkeersinfarct blijft uit, toename gebruik fiets, OV en P+R

Uit de monitoring blijkt dat er meer mensen de fiets pakken of de bus nemen om naar de stad te reizen. Het is drukker op de P+R-terreinen en de omleidingsroutes worden gevolgd. "Een groot compliment voor zowel de stadjers als de reizigers naar de stad toe", aldus verkeersmanager Edwin Papjes van Groningen Bereikbaar.

80.000 auto's minder

Voor het voorkomen van een verkeersinfarct was het nodig om substantieel minder autoverkeer op het wegennet in en rond de stad te realiseren. Dat kwam neer op ongeveer 20% minder verplaatsingen, dagelijks 80.000 autoritten minder.

Het lijkt erop dat mensen gehoor geven aan de oproep ‘Laat de auto staan, werk thuis, reis met de fiets of OV, reis via P+R en moet je toch naar de stad, reis dan buiten de spits’. Natuurlijk heeft ook het mooie weer een handje geholpen.

Monitoring

Groningen Bereikbaar monitort het verkeer – auto, OV, fiets en parkeren op de P+R en parkeergarages – in en rond de stad op 85 punten met radar en tellussen. Daarnaast zijn er observaties door weginspecteurs, politie en op afstand via webcams en navigatieapps. Ook uit de interactie op social media haalt Groningen Bereikbaar op of verkeersdrukte ervaren wordt.

Volgende fase

Komende maandag, 28 maart, start fase 5 van Operatie Julianaplein, waarbij er weer andere richtingen bij het Julianaplein afgesloten zijn. De verwachting is dat het verkeer de eerste dagen wel weer moet wennen aan de nieuwe situatie.