Economie

Partnerbijdrage

Belangrijk: veilig je werk kunnen doen (en wat is daarvoor nodig?)

We moeten de veiligheid op de werkvloer niet onderschatten. Vooral in de bouwwereld is dat van groot belang. Werknemers met een VCA-diploma hebben de juiste kennis als het gaat om voorkomen van risicovolle situaties.


Leestijd: 2 minuten

Belangrijk: veilig je werk kunnen doen (en wat is daarvoor nodig?)
Belangrijk: veilig je werk kunnen doen (en wat is daarvoor nodig?)

Werken op hoogte of met zware machines of kwetsbare materialen. Het vraagt om gespecialiseerde kennis als het om de veiligheid gaat. Met een VCA-diploma zijn medewerkers goed op de hoogte van die risico’s en weten ze hoe ze moeten handelen mocht zich onverhoopt toch een incident voordoen.

Je moet er niet aan denken dat er op de werkvloer een ongeval plaatsvindt dat had kunnen worden voorkomen als er de juiste maatregelen genomen zouden zijn. Daarom is het belangrijk dat werknemers weten hoe ze gevaarlijke situaties kunnen voorkomen. En hoe je zo gezond mogelijk je werkdag beleeft.

Bij VCA gecertificeerde bedrijven werken mensen in uitvoerende functies die een diploma VCA hebben. Het gaat erom werkzaamheden zodanig voor te bereiden dat ze veilig kunnen worden uitgevoerd. Ook ZZP’ers die voor zo’n bedrijf aan de slag gaan, moeten in het bezit zijn van een VCA (vol) diploma. De kans op een ongeval wordt op deze manier zo klein mogelijk gehouden.

Zo’n cursus is in kleine groepen te volgen bij VCA Eindhoven bijvoorbeeld. Het kan overigens ook online worden gevolgd en je kunt altijd een proefexamen doen. Het uiteindelijke examen bestaat uit tientallen multiple choice vragen. Behaal je het diploma dan wordt dit geregistreerd. Je huidige werkgever of eventueel een toekomstige werkgever heeft daarmee de bevestiging dat je dit diploma op zak hebt. Het VCA diploma is tien jaar geldig.

Een VCA cursus Eindhoven wordt in meerdere talen aangeboden. En bestaat ook een voorleesexamen voor de basiscursus, voor mensen die moeite hebben met lezen door bijvoorbeeld dyslexie. De inhoud en het aantal vragen is gelijk aan het schriftelijke examen. Het tempo kan worden aangepast. De examinator die voorleest mag echter geen extra uitleg geven. De kandidaat mag geen andere vragen stellen dan de examenvraag nog een keer herhaald kan.

Naast alle aspecten die draaien om veiligheid op de werkvloer, wordt bij een VCA training ook uitgelegd hoe je als werknemer met specifieke gevaren om kan gaan en hoe je moet handelen bij incidenten en noodsituaties. Met name leidinggevenden met een VCA diploma zijn hier goed van op de hoogte. Zij weten wat ze moeten doen mochten er zich calamiteiten voordoen.