Economie

Delf­zijl krijgt groe­ne waterstoffabriek

Eurus Energy Europe B.V bouwt in het industriegebied van Delfzijl een waterstoffabriek, waar duurzame en groene waterstof geproduceerd wordt. Voor de productie wordt windenergie gebruikt. De verwachting is dat de fabriek in de eerste helft van 2026 in bedrijf is. Eurus heeft van de provincie Groningen 3 miljoen euro subsidie gekregen.


Leestijd: 1 minuut

Eurus wordt een van de eerste ondernemingen in de regio Groningen die op commerciële schaal groene waterstof produceert. De geproduceerde groene waterstof is bestemd voor de industrie in Delfzijl, en een alternatief voor ‘grijze’ waterstof die nu als grondstof dient.

De elektriciteit voor de productie van waterstof komt van een onshore windmolenpark bij Farmsum. Het project zorgt voor een CO2-reductie van meer dan 50 procent ten opzichte van de productie van grijze waterstof. Deze hoeveelheid CO2 is gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van bijna 4.000 personenauto’s.

Nieuwe technici

Om te zorgen voor voldoende technici met kennis van groene waterstof wil Eurus in bepaalde opleidingen op het MBO en het HBO studenten kennis laten maken met groene waterstof. Bijvoorbeeld door meeloopdagen, voorlichtingen, gastcolleges te organiseren.

De provincie Groningen wil groene chemie, biobased grondstoffen, groene waterstof en circulaire economie stimuleren. “Als waterstofleverancier levert Eurus een bijdrage aan de verduurzaming van bestaande industriële ketens en aan het behoud van de chemische industrie in de regio”, stelt de provincie Groningen, die Eurus een SITI-subsidie verstrekte. Deze regeling richt zich op het ondersteunen van duurzame en circulaire industriële investeringsprojecten.