Economie

Enexis vraagt een lening van € 33 miljoen voor uitbreiding energienetwerk

Gedeputeerde Staten willen regionaal energienetbeheerder Enexis bijna € 33 miljoen lenen om het energienetwerk uit te breiden. De uitbreiding is nodig voor de energietransitie, de overgang van fossiele energie, zoals gas, naar meer duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie.


Leestijd: 1 minuut

Protest op Grote Markt: ook energietoeslag voor studenten
Protest op Grote Markt: ook energietoeslag voor studenten

Enexis heeft zijn aandeelhouders, provincies en gemeenten, een verzoek om een lening gedaan. Gedeputeerde Staten vragen aan Provinciale Staten of ze voorwaarden stellen aan deze lening. Daarna nemen ze een definitief besluit.

Wind- en zonne-energie

Een van de belangrijkste doelen van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen is uitvoering geven aan het landelijke Klimaatakkoord. In de concept Regionale Energie Strategie heeft de provincie samen met gemeenten en waterschappen een voorstel gedaan over de hoeveelheid wind- en zonne-energie die we in onze provincie willen opwekken. Om de plannen te kunnen verwezenlijken moet er voldoende capaciteit op het energienet aanwezig zijn.

Extra capaciteit

De capaciteit van het elektriciteitsnetwerk moet omhoog om de stroom van wind- en zonneparken te kunnen verdelen. Ook is er extra capaciteit nodig voor laadpalen voor elektrische auto en gasloze woningen. Naar verwachting moet Enexis de komende tien jaar € 1,9 miljard extra investeren in het energienetwerk.

Aandeelhouders

Voor deze investering vraagt Enexis een lening van haar aandeelhouders van in totaal € 500 miljoen. Als alle aandeelhouders meedoen op basis van hun aandelenbezit, komt de lening van de provincie Groningen neer op ongeveer € 33 miljoen (6,57%). Gedeputeerde Staten zijn bereid om meer geld te lenen, als niet alle aandeelhouders meedoen.

Meer rendement

Door een lening aan Enexis te verstrekken draagt de provincie bij aan een goed
energienetwerk. Dat is belangrijk voor de inwoners van onze provincie. Daarnaast zorgt de lening ervoor dat Enexis geen duurdere leningen op de kapitaalmarkt hoeft af te sluiten. Dat zorgt ervoor dat de provincie meer winst haalt uit de aandelen van Enexis. Daarnaast zorgt de voorfinanciering door de aandeelhouders ervoor dat de kosten voor de netinvesteringen beperkt blijven voor de netbeheerder en inwoners.