Economie

Exploitanten Suiker Unie Terrein: “Wij zijn ten onrechte verdacht gemaakt”

Twee Groningse ondernemers die betrokken zijn bij een initiatief om het voormalige Suikerunieterrein in Groningen te ontwikkelen en exploiteren hebben een verklaring uitgegeven waarin ze reageren op recente publicaties waarin is gesuggereerd dat zij ‘voor eigen gewin, buiten de gemeente Groningen om en op valse gronden’ een subsidie zouden hebben aangevraagd voor zonnepanelen.  Zij reageren daarmee op artikelen over de exploitatie van een aan te leggen zonnedak op het voormalige Suikerunieterrein. Volgens beide ondernemers, Paul van Bussel en Dick Janssen, bestuurders EST, een bv opgericht ter Exploitatie van het Suikerunie Terrein, is ten onrechte de indruk gewekt dat zij subsidie zouden hebben ontvangen.


Leestijd: 3 minuten

Exploitanten Suiker Unie Terrein:  “Wij zijn ten onrechte verdacht gemaakt”
Exploitanten Suiker Unie Terrein: “Wij zijn ten onrechte verdacht gemaakt”

“Wij hebben geen subsidie ontvangen en hebben daar dus ook geen enkel persoonlijk voordeel of eigen gewin mee bereikt. Dat kan ook helemaal niet, want het ging om een garantiesubsidie voor als er tekorten zouden ontstaan”, zo betogen ze in een verklaring die ze online hebben gezet.

Beide ondernemers reageren op publicaties in het Dagblad van het Noorden, en ook in de GIC, over het aanvragen van subsidie voor de exploitatie van zonnepanelen. Volgens deze publicaties zouden de initiatiefnemers ten onrechte hebben aangegeven dat ze eigenaren waren van de daken, en dat ze daarmee op valse gronden subsidie konden krijgen.

Maar volgens de ondernemers is er in onderling overleg met de gemeente Groningen getracht om een exploitatiesubsidie te krijgen voor het project, dat uniek is. Niet zozeer omdat er zonnepanelen komen, maar vooral omdat er een slim systeem zou worden toegepast, ‘’ smart grid’. “Met die zonnepanelen wilden we niet alleen ons eigen gebouw van groene stroom voorzien, maar ook die van zoveel mogelijk huurders op het terrein.

Dat laatste wilden we realiseren via een zogenaamd ‘smart grid’, een slim systeem dat de elektriciteitsvraag op lokaal niveau aanpast aan de zonnestroomproductie. Het was vooral dit smart grid, dat ons project interessant maakte”. “ Aangezien de investeringen hoog waren, de looptijd beperkt en niemand de stroomprijs van de toekomst kan voorspellen, is gekeken naar subsidiemogelijkheden. Voor alle duidelijkheid: het ging niet om subsidie voor de aanschaf en installatiekosten van de zonnepanelen, maar om een garantiesubsidie voor een mogelijk negatieve exploitatie. Omdat het een grote zakelijke installatie betrof, was de salderingsregeling niet van toepassing. “

Volgens de krantenpublicaties zouden de twee ondernemers ten onrechte hebben aangegeven dat zij eigenaren waren van het dak, om zo voor subsidie in aanmerking te komen. Maar zo ligt het niet, zo schrijven ze.

“De aanvraag diende vergezeld te zijn van een verklaring waarin het gebruik van het betreffende dak wordt bevestigd door de eigenaar van het dak, de opstalgerechtigde, of iemand namens hem. EST heeft die verklaring ingevuld. Aangezien we de plannen voor het zonnedak in goed onderling overleg en met toestemming van de gemeente hadden gemaakt, voelden wij ons als beheerder voldoende gemachtigd om deze velden in te vullen.”

“Subsidie in nooit uitbetaald”

De beide ondernemers laten weten dat ze geen subsidie hebben ontvangen. “De subsidie is weliswaar toegekend, maar nooit uitbetaald. Het was immers een garantiesubsidie, die uitsluitend zou worden uitbetaald na realisatie van het zonnedak en in het geval de stroomprijs onder de 10 eurocent zou dalen.”

Beide ondernemers vinden dat zij ten onrechte in kwaad daglicht zijn gesteld. “Er wordt keer op keer beweerd dat het hierbij zou gaan om valsheid in geschrifte en dat zowel de gemeente Groningen als de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) aangifte zouden moeten doen. (…) Wij zijn op deze manier ten onrechte verdacht gemaakt en in diskrediet gebracht. Zoiets heeft een enorme impact, zowel op onszelf, onze naasten als onze omgeving. En daar zijn wij niet van gediend!”

Vandaar dat ze hebben besloten hun kant van het verhaal online te zetten.

Hun volledige verhaal vindt u hier: https://suikerterrein.nl/est-bv-ons-verhaal