Economie

Feike Sijbesma krijgt Eredoctoraat van Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen verleent op 22 januari volgend jaar een eredoctoraat aan Feike Sijbesma. Sijbesma krijgt het eredoctoraat uit handen van rector magnificus Cisca Wijmenga tijdens de speciale Nobellaureaten Ceremonie in de Klimaatadaptatieweek Groningen.


Leestijd: 2 minuten

Feike Sijbesma krijgt Eredoctoraat van Rijksuniversiteit Groningen
Feike Sijbesma krijgt Eredoctoraat van Rijksuniversiteit Groningen

De voormalige topman van DSM ontvangt het eredoctoraat van de RUG vanwege zijn grote maatschappelijke betrokkenheid als één van de meest vooruitstrevende industrieleiders van Nederland. Bestuursvoorzitter Jouke de Vries: “Vooral zijn grote inzet in het tegengaan van ondervoeding, voor het klimaatvraagstuk en duurzaamheid maakt hem een waardige eredoctor. Hij heeft vanuit DSM een belangrijke rol gespeeld in verduurzamingsprocessen en zijn stem gebruikt om de maatschappelijke betrokkenheid van multinationals sterk te benadrukken en ook vorm te geven. Ook in een internationale context heeft Sijbesma zich hier hard voor gemaakt. Van maart tot september 2020 trad hij ook op als speciaal ‘corona-gezant’ voor het kabinet. Deze inzet willen we waarderen met het hoogste dat we in de universitaire wereld kunnen bieden.”

Energietransitie, klimaatverandering en duurzame samenleving
Cisca Wijmenga vult aan: “Zowel het tegengaan van de klimaatcrisis als verduurzaming zijn belangrijke thema’s waarbij wij als universiteit een voortrekkersrol willen spelen. Dat zie je terug in twee van onze nieuwe strategische speerpunten Energy transition and climate change, en Sustainable society. RUG-wetenschappers werken al jaren aan klimaatvraagstukken en de laatste jaren is meer aandacht gekomen voor het aanpassen aan veranderende omstandigheden. Onze onderzoekers vormen een stuwende kracht in het realiseren van de doelen van het Global Center on Adaptation. Het verlenen van een eredoctoraat aan Feike Sijbesma tijdens de Klimaatadaptatieweek zie ik als de biologische kers op de duurzame taart.” 

IPPC en Nobelprijswinnaars
De RUG organiseert samen met Klimaatadaptatie Groningen en andere kennisinstellingen de Open University on Climate Adaptation. Verschillende feestelijke (digitale) evenementen komen samen in een academische dag in de Martinikerk op vrijdag 22 januari, als onderdeel van de Klimaatadaptatieweek Groningen. ’s Ochtends worden leden van het IPCC klimaatpanel van de VN geïnterviewd door Twan Huys en ’s middags is de Nobellaureaten Ceremonie: een academische plechtigheid met de (digitale) aanwezigheid van drie Nobelprijswinnaars. “Speciale gast is onze eredoctor van 2018, Ban Ki-moon”, aldus een trotse Jouke de Vries.

Eredoctoraten RUG
De titel doctor honoris causa is een doctoraat dat wordt verleend aan personen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de wetenschap, zonder dat er een proefschrift is geschreven. De Rijksuniversiteit Groningen reikt eredoctoraten ook uit aan personen die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de samenleving of de politiek. En doet dit vervolgens meestal tijdens lustra. Van de 22 eredoctoraten in deze eeuw, is dit de derde die niet gekoppeld is aan een lustrum. Het eredoctoraat van de RUG wordt gesymboliseerd door een speciale bul en het omhangen van een traditionele bordeauxrode ‘kappa’ (cape).