Economie

Groningen Airport Eelde start natuurcompensatie: bomen rond luchthaven


Leestijd: 1 minuut

Het plan voor de nieuwe aanplant is tot stand gekomen in een samenwerking tussen Groningen Airport Eelde, ingenieursbureau DHV, de gemeente Tynaarlo, de Universiteit Wageningen en hoveniersbedrijf Eijkelboom. De natuurcompensatie zal plaatsvinden ten noorden en ten zuiden van de start- en landingsbaan. Het totale compensatiegebied beslaat circa 7 hectare grond. Naast de aanplant van bomen zijn in het ontwerp ook ruimtes open gelaten. Deze ruimtes worden benut voor onder andere een wandelpad, een bijenhotel en voor het behoud van uitzicht op historische bebouwing in de omgeving. Daarnaast is in de plannen ook rekening gehouden met een zo optimaal mogelijke infrastructuur voor de vleermuizen.

Duurzaamheid
Bij de natuurcompensatie worden alleen Nederlandse bomen gebruikt deels met regionaal genmateriaal om de authenticiteit van de omgeving te waarborgen. Daarnaast bezit het overgrote deel van deze bomen de duurzame eigenschap dat zij extra NOx, fijnstof en CO2 afvangen. Iets dat past binnen het totale ontwerp van de baanverlenging waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Zo zal onder andere de verlengde landingsbaan worden voorzien van een milieuvriendelijke toplaag (SMA-plus). Ook zal voor het ophogen van de baan geen zand, maar bodemas uit een recyclinginstallatie worden gebruikt. De luchthaven onderstreept daarmee haar internationale ambities als groene ‘Sustainable Airport’.

Minimale hinder voor de omgeving
Op 4 en 5 april zullen de voorbereidingen plaatsvinden voor de aanplant. Vervolgens wordt op woensdag 6 april begonnen met het machinaal planten van de bomen en het aanleggen van de overige natuurelementen. De werkzaamheden nemen maximaal 3 weken in beslag. De omwonenden zullen weinig hinder ondervinden van deze werkzaamheden.